Reference

Projekty OSVČ

2023

 • Příprava předprostoru přemostění Masarykova nádraží - budoucí komunikační propojení a přeložky vodovodního a kabelového kolektoru, Na Florenci č.p. 1020, Praha 1; Zajištění stavební jámy; DSP
 • Nová Elektra; Hloubětín 61 - UV,XY; D.3.4 Zajištění stavební jámy; DPS
 • Západní město sever, Bytové domy Kopanina; Zajištění stavební jámy; DSP
 • Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha-Smíchov; Zajištění stavební jámy; DÚR
 • Vodovod, kanalizace a ČOV Náhlov, Zajištění stavební jámy ; RDS
 • Jednotka BIOCHAR PX 1500, Lovochemie, Zajištění stavební jámy; RDS
 • PPP D4 Skalka – Krašovice, SO 332 - Dešťová usazovací a retenční nádrž; RDS
 • Obytný soubor V Korytech; Objekt 1, Objekt 2; Zajištění stavební jámy; DSP
 • Západní město office cente; Západní město KA1-3 a infrastruktura, Zajištění stavebních jam; DSP
 • Rekonstrukce nábřežní zdi podpírající místní komunikaci v ulici Javorská, Město Jílové; SO 201 Rekonstrukce nábřežní zdi, Zajištění stavební jámy; Statický výpočet
 • Areál Tellus, BD AE; ul. Naskové, 150 00 Praha 5 - Košíře; Objekty A+E, Zajištění stavební jámy; DPS
 • Nemocnice Jihlava; Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům, Vrchlického 59, 586 01 Jihlava, D.2.70 Zajištění stavební jámy; DSP
 • Bytový dům Hodkovická, k.ú. Kamýk, Praha 12; Zajištění stavební jámy; DPS
 • Modřany, Mezi Vodami, 143 00 Praha 12; SO 004 Objekt A, Zajištění stavební jámy; DSP + DVZ
 • Zlatý Lihovar - rezidenční komplex, etapa jih; Zajištění stavební jámy; DSP
 • Zlatý Lihovar - rezidenční komplex, etapa střed; Zajištění stavební jámy; DPS
 • Retail park Polička, Opěrná gabionová zeď; DSPS
 • Rozšíření silnice III / 01224 v Úvalech; DPS
 • Logistické centrum Přehýšov - Hala E, Opěrné stěny; DPS
 • Universita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Rekonstrukce skleníku v genetické zahradě, D.1.5 Zajištění svahu; DPS
 • Demolice provozní budovy ČD při Hlavním nádraží v Praze; Ulice Seiferova, Praha 2, Zajištění kolejiště a kabelovodu proti posunu; Geotechnické posouzení
 • Bytový dům "Františka Diviše", 1. etapa, MČ Praha 22 - Uhříněves, Ul. Františka Diviše; Zajištění stavební jámy, DPS
 • Bytový dům "Františka Diviše", 1. etapa, MČ Praha 22 - Uhříněves, Ul. Františka Diviše; Hlubinné založení, DPS
 • Recyklace odkaliště Chvaletice – Trnávka, IO 100.7 Prodloužení kolektoru; DÚR
 • ZŠ Opatovice nad Labem - pavilon C2, Základové patky pod sloupky membrány, Statické posouzení; DPS
 • Nový Opatov, Objekt SO.09, D.04 Zajištění stavební jámy; DSP
 • Nový Opatov, Administrativní objekty SO.01+SO.02, D.04 Zajištění stavební jámy; DPS
 • Nový Opatov; Administrativní objekty SO.03+SO.04, D.01.02.01 Zajištění stavební jámy; DSP
 • Slavhostice 15; Geotechnické posouzení
 • Sklopísek Střeleč, a.s., Plato č.8 a č.9 , SO 510 Stavební úpravy; Geotechnické posouzení
 • Byty Vrbenského Kladno p.č. 5133/1, 5133/2, 5136, Zajištění stavební jámy; AD
 • Kaskády Barrandov VI, Stabilitní výpočty (objekty R,Q1,Q2,S) + Zajištění stavebních jam pro objekty R,Q2; DSP
 • TT Divoká Šárka – Dědinská, SO 703 Úprava zdi v areálu VÚ 3255; Statické výpočty
 • Novostavba rodinného domu Žlábek na pozemcích parc. č. 131/1 a 131/2 v k.ú. Žlábek; Geotechnické posouzení
 • Výstavba parkoviště P+R Úvaly, SO 201 - Opěrné zdi parkoviště + SO 202 - Opěrná zeď chodníku u nádraží; DÚR + DSP
 • Výstavba parkoviště P+R Olbramovice, Gabionové zdi; DPS
 • Vlečka PETROMAX Chlumec Nad Cidlinou, Návrh sanace podloží železniční trati
 • Rezidendce Pod Portáškami; novostavba bytového domu na parc.č. 863/3, st.219, 863/1, st.242, 861/5, st.240, st.321, 1171, 1089/5, st.107, 752/4, 761/10, v k.ú. Velká Úpa II; Zajištění stavební jámy; DÚR + DSP
 • Oblastní Nemocnice Náchod; II. etapa modernizace a dostavby, D.1.4.9 Zajištění stavební jámy; DÚR + DSP
 • Kaskády Barrandov IV; Objekt M; ul. U náhonu, k.ú. Hlubočepy, Zajištění stavební jámy; DPS
 • Laboratoře ALS, Administrativní objekt, Zajištění stavebních jam pro šachty MŠ1-MŠ3; RDS
 • III/29840 Opočno, Broumar, SO 301 Sdružený objekt, Zajištění výkopů; RDS
 • Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod – Pardubice, Zajištění stavebních jam; RDS
 • Křepice – kanalizace a ČOV, Zajištění stavební jámy; RDS
 • Novostavba RD Sedlec, Zajištění stavební jámy; RDS
 • Smíchov City Sever, III. etapa, blok SM8; k.ú. Smíchov, SO 053 Zajištění stavební jámy; DÚSP
 • Svazková škola Chýně – Hostivice, Geotechnické výpočty
 • Bytový dům Na Farkáně IV - Zajištění stavební jámy; DÚR + DSP
 • MOCCA RESIDENCE VYSOČANY; Městská část Praha 9, k. ú. Libeň, Zajištění stavební jámy; DPS
 • BD Křížová, D.1.2.2 Zajištění stavební jámy; DÚR
 • D4 - Mimoúrovňové křížení; SO 201 Podchod, Zajištění stavebních jam; Geotechnické výpočty
 • Žerčice, splašková kanalizace – ČS a výtlak, SO 01 – ČSOV, Zajištění stavební jámy; RDS
 • Zpevnění svahu na p.č. 1545 v k.ú. Prachatice, D.1.6 Gabiony; DSP
 • Obchodní Centrum Příbram II., parc. č. 4359/1, 4359/119, k.ú. Příbram, Gabiony; DPS
 • Modernizace železničního uzlu Pardubice, SO 02-36-71 ŽST Pardubice, hl.n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638 - 306,155, Zajištění stavební jámy; RDS
 • Výstavba nové garáže včetně opěrných zdí; V Šáreckém údolí 139/34, Praha 6; DÚR + DSP
 • Obytný soubor Praha Řepy – Žalanského, parc. č. 164, 165, 166, 167/1, 167/2, 1339/14; k.ú. Řepy, Zajištění stavební jámy; DÚR + DSP
 • Bečváry – rozšíření a intenzifikace ČOV, Zajištění stavební jámy, DPS
 • Novostavba rodinného domu na parc.č. 3419 v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří; Návrh mikropilotového založení
 • Rekonstrukce a přestavba řadového rodinného domu,Novostavba dvojgaráže, U Andělky p.č. 458/13, Zajištění stavební jámy; DPS+TDS
 • Modernizace trati Nemanice I – Ševětín; SO 37-70-51, SO 37-70-52, SO 37-71-52, SO 37-71-53, SO 38-70-51, SO 38-70-53, SO 38-71-06, SO 38-71-51; Zajištění stavebních jam; PDPS
 • Novostavba bytového domu na pozemku p.č. 1873/105, k.ú. Vršovice, Magnitogorská ulice, Praha 10 – Vršovice, Zajištění stavební jámy; DÚR
 • Přístavba montážně – skladovacích hal k objektu st.p. č. 1631/153; Kladno – Dubí, Hlubinné založení; DÚR + DSP

2022

 • Modernizace silnice II/305 Skuteč-Štěpánov, SO 250 – Armovaný svah s betonovým lícem vlevo km 1,290 - 1,580, SO 251 – Armovaný svah vpravo km 1,100 - 1,180, SO 252 – Rámový propust v km 1,500; DÚR
 • Oblastní Nemocnice Jičín, Nový Kolektor, Zajištění stavební jámy; VTD
 • Novostavba psychosomatického centra Doubravčice, Geotechnický návrh řešení způsobu zasypání stávající vodní nádrže
 • City Park, Náchodská VI - Bytový dům, Horní Počernice, IO - 04 Zajištění svahu; DÚR/DSP +  DVZS
 • P.A.R. – REITKNECHTKA; Praha 4 – Nusle, ulice Sdružení, 5. května, Na Strži, SO 02 Zajištění stavební jámy; DPS
 • Výstavba provozního zázemí ZOO; Rozšíření výběhu ledního medvěda, U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, SO 01 – záporová stěna; DPS
 • Drnovská  - Praha 6, Výstavba bytových domů Cecilie, Eva, Frida, Zajištění stavební jámy; DPS
 • Nový Opatov – Praha 11, Bytový dům SO 07 + Bytový dům SO 08, Zajištění stavební jámy; DPS
 • Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha – Krč – odb. Spořilov, SO 06-20-04 Žst. Praha-Krč – odb. tunel, most v ev. km 8,911, Statický výpočet hlubinného založení; PDPS
 • Zóna ekonomického rozvoje Ostředek, Areál haly DC2 a DC3, Opěrná stěna SO.180; DPS
 • Holubice Logistics Centre, Etapa 3 - Areál HLC - 1. fáze výstavby, IO 07 Opěrné zdi, Gabionová opěrná zeď u vrátnice; DPS
 • Strakonická – Rozšíření, Praha 5, č. akce 999170 – II, Gabiony; VTD
 • Výstavba parkoviště P+R Olbramovice, Gabionové zdi; DÚR + DSP
 • PPP D4 Lety – Čimelice, SO 201 Most přes I/19 – Hlubinné založení, SO 101 – Opěrná gabionová zeď; RDS
 • I/43 Brno, připojovací pruh Kosmova – Křižíkova, D.201 Gabionová stěna; Statické posouzení
 • Obytná zóna Štěrboholy – Dolní Měcholupy, Bytové domy H6, H7 a infrastruktura, Gabionové stěny; Statický výpočet DÚR+ DSP
 • Plynovod Moravia, Kotvená mikropilotová stěna; RDS
 • Biatlonové tratě Bedlina, Bystřice pod Hostýnem, Gabionové zdi; Statický výpočet DÚR + DSP
 • Opěrné gabionové zdi, Vltavská 123, 252 45 Březová-Oleško; RDS
 • Všenory, parc.č. 1210/1, Zárubní gabionová zeď; RDS
 • Pilotní zabezpečení TR Letňany; Statické posouzení
 • MONDI Štětí a.s., EcoKraft - Etapa 3 -  Varny buničiny Kamyr a Superbatch, Hlubinné založení SO 02, SO 04, SO 07 a SO 08; DÚR + DSP
 • II/105 Jílové, havárie, nestabilní svah; RDS + autorský dozor
 • Novostavba RD Přezletice, pozemek č.431/210, k.ú. Přezletice, Hlubinné založení; DSP
 • Optimalizace traťovéhu úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně), SO 11-70-03 Žst. Praha Vysočany, Dešťová kanalizace, Retenční nádrž č.5, Zajištění stavební jámy; RDS
 • Bytové domy Radlická; Radlická, Praha 5 – Radlice, Zajištění stavební jámy + Opěrná stěna příjezdové komunikace; DSP
 • Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín – Prostřední Žleb (mimo), SO 91-20-01 Železniční most přes Labe v ev. km 458,756, Návrh zpevněné plochy jeřábu LR 1750; RDS
 • Rekonstrukce mostu v km 41,491 trati Tábor – Písek, Návrh založení věžových jeřábů; RDS
 • OTÚ Mstětice – Praha, Vysočany, VTD pažení na SO 10-20-01, SO 10-2-05, SO 201 a SO 202
 • MOCCA Residence Vysočany, Městská část Praha 9, k. ú. Libeň, Zajištění stavební jámy; DÚR + DSP
 • Kolben Park, 2. etapa objekty F+D, Zajištění stavební jámy; DSP
 • Polyfunkční bytový dům Liberec, Zajištění stavební jámy; DSP
 • Barrandov MNOP, Zajištění stavební jámy; DSP
 • Gabionová opěrná zeď, Zelenečská 954, Praha 9; DSP
 • Průmyslový park Cheb, SO.25 – Opěrné stěny, Gabionová zeď; RDS
 • Návštěvnické centrum KRNAP – Vrchlabí; Geotechnická a inženýrská činnost
 • Byty Vrbenského, Kladno p.č. 5133/1, 5133/2, 5136, D.1.3 Geotechnika - Zajištění stavební jámy; DPS
 • ČOV Řisuty, Malíkovice, Zajištění stavební jámy; DPS
 • Oblastní nemocnice Jičín - Novostavba pavilonu A; Geotechnická a inženýrská činnost
 • Bytový dům Gotthardská 37/4, Praha 6 - Speciální zakládání; Autorský dozor
 • Modernizace železničního uzlu Pardubice, Kanalizace SO 02-36-66, 02-36-69 a 02-36-71 - Zajištění stavební jámy; RDS
 • Drnovská II CEF, Zajištění stavební jámy; DSP

 

2021

 • Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba; zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem – Stéblová; Autorský dozor
 • Office Center Vltava, Zajištění stavební jámy; DÚR
 • Burger King, ul. U Stojanu, Chodov Praha 11, Gabionová stěna; Statický výpočet DPS
 • Nová výstavba - Obchodní cetrum Kunratice, U Kunratického lesa, Praha - Kunratice, 148 00, Gabionová stěna; Statický výpočet DPS
 • Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, Návrh konstrukce železničního spodku v oblasti výjezdového portálu Hosínského tunelu; DSP
 • Průmyslový park Ostrov nad Ohří - areál B, Statické výpočty hlubinného založení, plošných základů a opěrných stěn; DPS
 • Výstavba provozního zázemí ZOO, Rozšíření výběhu ledního medvěda, U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, SO 01 – záporová stěna; DÚR + DSP
 • Stavba č. 41341, Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou, etapa č. 0002, Podhoří. Opěrná zeď OPZ-04; Statický výpočet DPS
 • Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, SO 37-20-03 Železniční most v st. km 23,577, statický výpočet hlubinného založení; DSP
 • Polyfunkční dům Vrchlického, Zajištění stavební jámy; DPS
 • Bytový dům Hodkovická, k.ú. Kamýk, Praha 12; Zajištění stavební jámy; DSP
 • BD Křížová, D.1.2.2 Zajištění stavební jámy; DÚR
 • Vila v Šáreckém údolí, D.2.4 Zajištění stavební jámy, DÚR+DSP
 • Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav, Zajištění stavebních jam SO.03, SO.10, SO.11, SO.12 a SO.16; RDS
 • Splašková kanalizace a ČOV Vlčkovice v Podkrkonoší, SO.02 - ČOV pro 550 EO, Zajištění stavební jámy; RDS
 • Rezidenční park Na Vackově - 5.etapa, Praha 3 - Na Vackově, kat. úz. Žižkov, OS 37 Gabionová stěna; Statický výpočet RDS
 • Novostavba BD Vodárenská – Mělník; Geotechnická a inženýrská činnost
 • Rekonstrukce ŽST Smíchov, SO 30-61-05.2 ŽST Praha-Smíchov, stavební úpravy severního křídla VB, Zajištění stavební jámy; PDPS
 • Polyfunkční dům Údolní, Zajištění stavební jámy; DSP
 • Jičín, oprava obvodových tarasních zdí v areálu Valdštejnské loggie; Geotechnické posouzení
 • Rekonstrukce ŽST Smíchov, SO 30-61-09.2 ŽST Lávka v ŽST Praha - Smíchov, zajištění stavební jámy pro dostavbu severního křídla VB 2.etapa, Zajištění stavební jámy; DÚR + DSP
 • VGP Park Kladno, 2 logistické haly, venkovní inženýrské objekty, IO-06 HTÚ a příprava území, Opěrná zeď; Geotechnická a inženýrská činnost
 • Bytový dům v k.ú. Načešice; p.č.st.54, 149/5, Načešice, Gabionová opěrná stěna; Statický výpočet
 • Výstavba paroplynového cyklu v UE Komořany, Hlubinné založení; DSP
 • Libeň - Rozšíření a intenzifikace ČOV, Zajištění stavební jámy; DPS
 • Výhybna Hrabák; Rozšíření svahu u výhybky č.1a; DÚR+DSP
 • Oprava oplocení – Divoká zahrada; K obecním hájovnám 275/1, Praha – Hostivař, Gabionový plot u zookoutku; Statické posouzení DPS
 • Prodejna pro dům a zahradu, Příbram, D.2.2 - SO 12 Komunikace a zpevněné plochy, Gabionová opěrná zeď; RDS
 • Průmyslový park Accolade Cheb SO05, SO.16 - Opěrná stěna OS6, Gabionová opěrná zeď; RDS
 • Obytný soubor Na Vackově - Zóna A3/ Etapa 09; Praha 3 – Žižkov, Zajištění stavební jámy; DSP
 • Smíchov City South, Objekty OLHR + OLOE, Zajištění stavební jámy; DSP
 • Ústí n.O. - Brandýs n.O. - původní stopa, BC; Technická pomoc
 • Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n.,   II.část - Praha Hostivař - Praha hl.n., SO 3-70-02 ŽST Praha Zahradní město - kanalizace pro odvodnění Průběžné ulice - retenční nádrž, Zajištění stavební jámy; RDS
 • Administrativní centrum Na Spravedlnosti, Novostavba objektu, Hlubinné založení + Zajištění stavební jámy; DPS
 • Modernizace železničního uzlu Pardubice, Kanalizace SO 02-36-67, 02-36-68, 02-36-69 a 02-36-72; RDS
 • Zajištění stavební jámy
 • MVE Woolston; Geotechnická a inženýrská činnost 
 • MVE Irlam; Geotechnická a inženýrská činnost
 • D6 Žalmanov – Knínice, SO 206 + SO 207 + SO 209; Návrh založení mostních objektů; DSP
 • ČSPHM Horní Folmava F1, Zajištění stavební jámy; RDS
 • Novostavba bytového domu Liliová ul., Liberec, parc.č. 609, 610, 611, k.ú. Liberec, Zajištění stavební jámy; DPS
 • Generální rekonstrukce a navýšení kapacity ČOV v areálu firmy Mann + Hummel v.o.s. na pozemcích v k.ú. Nová Ves u Třebíče, Zajištění stavební jámy; RDS
 • Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov, SO 94-38-01 Lávka pro pěší v km 344.374 trati Č. Budějovice - Plzeň; Aktualizace výpočtu hlubinného založení
 • Přestavba areálu Technických služeb obce Opatovice nad Labem - objekt zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů; Geotechnická a inženýrská činnost
 • Bytový komplex Jateční – Komunardů – Tusarova, Praha 7 – Holešovice, Zajištění stavební jámy; DSP
 • Novostavba stáje; Zemědělské a obchodní družstvo Lánov, Plošné založení; RDS
 • Expozice Himálaj; 1.etapa – Království sněžného levharta, SO 06.2 Geotechnika – výběh levhartů + SO 08.2 Geotechnika – výběh ovcí; DSP
 • Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), SO 02-34-06 Most v  ev. km 6,277, Zajištění stavební jámy, změna 2; statický výpočet pažící konstrukce
 • Stavební úpravy a přístavba DA Roztoky, Zajištění stavební jámy; RDS
 • Bytový dům Gotthardská 37/4, Praha 6, Zajištění stavební jámy + Hlubinné založení; DPS
 • Stavební úpravy jižní části areálu Loretánské náměstí; Úvoz 325/40, Praha 1 – Hradčany; Speciální zakládání; RDS
 • Waltrovka 3, administrativní budovy B+C, Zajištění stavební jámy; DPS
 • SO 5-20-02 Železniční most v ev.km 183,310 (podchod pro pěší), Založení jeřábu 32 K - statický výpočet; RDS
 • I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat, PHS SO 760, SO 761, SO 762, SO 763, Hlubinné založení; DSP
 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., Návrh ochranného valu; DSP
 • Stavební úpravy objektu výkrmu prasat Újezd u Černé hory, Plošné založení; DSP
 • Opatovice nad Labem, Dostavba a uzavření školního komplexu pavilonem C2, Hlubinné založení; DSP
 • Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.nádr., II. část; SO 2-20-02 Železniční most v ev. km 177,891; Svahové křídlo u OP2 – opěrná zeď; RDS
 • Rezidence Nové Modřany; Zajištění stavební jámy; DPS
 • Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji – 7. část; SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.24049-1A, Zajištění stavební jámy – 2.etapa výstavby; RDS
 • Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49,  Praha 1; Zajištění stávajících základových konstrukcí; DPS

 

2020

 • Mrákov - Rekonstrukce ČOV, Zajištění stavební jámy - objekty SO 01.1, SO 01.2 a SO 01.3; RDS 
 • Aparthotel „Zelené apartmány“ Mladá Boleslav, Na Klenici; statický výpočet založení jeřábu; RDS
 • SO 201 Most ev.č. 28615 – 2; Most přes potok v Roztokách u Jilemnice; Zajištění stavební jámy; RDS
 • Wotan Forest, a.s. Solnice; Základová jímka pro lis HOT PRESS 38 OPENING 1800 x 2800; Zajištění stavební jámy; DPS
 • MŠ Drahelčice, Geotechnická a inženýrská činnost
 • Rekonstrukce ŽST Smíchov, SO 30-61-05.2 ŽST Praha-Smíchov, stavební úpravy severního křídla výpravní budovy; Zajištění stavební jámy; DÚR + DSP
 • Obchodní centrum Příbram, gabionová opěrná zeď, statický výpočet; RDS 
 • Na Příkopě 23,25,27, Zajištění prohloubení suterénu; DPS
 • P.A.R. – Reitknechtka; Praha 4 – Nusle, zajištění stavební jámy SO 02 + SO 03; DZS
 • Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.nádr., II. část", Mosty Triangl - křídla z vyztužených zemin + založení mobilního jeřábu; RDS
 • Kanalizace Horní Třešňovec, Geotechnická a inženýrská činnost
 • D6 Žalmanov – Knínice, SO 201 + SO 202 + SO 204; Návrh založení mostních objektů; DSP
 • Novostavba BD Vodárenská – Mělník; Geotechnická a inženýrská činnost
 • I/33 Jaroměr - obchvat“; Dokumentace stavebních jam pro bezvýkopovou metodu; ZDS
 • Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, administrativní objekt, Úprava návrhu založení objektu a provedení zásypů v místě stávající jímky
 • Modernizace železničního uzlu Pardubice, SO 02-36-11 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 304,810, zajištění stavební jámy; RDS
 • TOP rezidence Jenerálka – vila A; Návrh stabilizace strmého svahu; Studie
 • Výroba meziproduktů pro F-plyny 4. generace s nízkým GWP, Spolchemie Ústí nad Labem, Hlubinné založení (10 stavebních objektů); DSP
 • Bytový dům "Františka Diviše", 1. etapa, Praha 10, hlubinné založení, statický výpočet; DÚR+DSP
 • MVE Woolston; Geotechnická a inženýrská činnost 
 • MVE Irlam; Geotechnická a inženýrská činnost
 • Rekonstrukce mostu v km 41,491 trati Tábor – Písek; PDPS
 • Nový Opatov – Praha 11, objekty S0 01, SO 02, SO 07 a SO 08, Zajištění stavební jámy; DSP
 • Rozšíření prodejny Velta Free Shop Potůčky - změna b, zajištění stavební jámy; DSP
 • Stavební úpravy jižní části areálu Loretánské náměstí; Úvoz 325/40, Praha 1 – Hradčany, Speciální zakládání; DVZ
 • Novostavba BD Vodárenská – Mělník, zajištění stavební jámy; DPS
 • Novostavba BD Vodárenská – Mělník, trvalá opěrná stěna „A“; DPS
 • I/20 x II/174 x II/177 křižovatka Lnáře, SO 250 Opěrná zeď; DSP+PDPS
 • Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji – 7. část; SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.24049-1A, Zajištění stavební jámy – 1.etapa výstavby; RDS
 • Obnova MVE Hubálov, Geotechnická a inženýrská činnost
 • Lom Bílina, Severočeské Doly; Přesun Technologie ČS JS3, Přesun objektu elektro rozvodny a souvisejících objektů jejího areálu, posouzení stability svahu
 • Cyklostezka Modřany – Zbraslav, SO 202 gabionová opěrná zeď – úsek č.4, statický výpočet; RDS
 • BD Grébovka, zajištění stavební jámy; RDS
 • CHOTEČ - Infrastruktura pro výstavbu nových RD; TDS
 • Výhybna Hrabák, Rozšíření svahu u výhybky č.1a; DPS
 • Stavební úpravy, změna funkčního využití a přístavba OD Máj, SO 104 Podzemní nádrž dešťové kanalizace - Zajištění stavební jámy; DÚR+DSP
 • Rekonstrukce mostu v km 41,491 trati Tábor – Písek; DÚSP
 • Wotan Forest, a.s. Solnice, Studie proveditelnosti stavební jámy pro osazení nového lisu
 • Aparthotel „Zelené apartmány“ Mladá Boleslav, Na Klenici; hlubinné založení; DPS
 • Nové Sedlo - skladová hala CM Transport Tachov, Úprava podloží; DSP
 • Vila Trója, Zajištění stavební jámy; DSP
 • Tréninková sportovní hala v Borkách, plošné založení; RDS
 • Administrativní centrum Na Spravedlnosti, Pardubice, hlubinné založení, statický výpočet; DSP
 • Stavba stáje a skladovací nádrže na tekutý hnůj v areálu farmy pana Milana Rouse na lokalitě Bystřec, Plošné založení; DPS
 • Synthos Kralupy, Nový sklad peroxidů, speciální zakládání; DSP
 • Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.nádr., II. část, Mosty Triangl - zajištění stavebních jam; RDS
 • Královice - Tvrz areál - SO 102, SO 104, SO 106, SO 110, SO 112, SO 202 - Hlubinné založení; DZS
 • Návštěvnické centrum KRNAP – Vrchlabí, Geotechnická a inženýrská činnost
 • Polyfunkční bytový dům Českobrodská, Zajištění stavební jámy; DPS
 • Občanské centrum Dobřejovice, Zajištění stavební jámy; DPS
 • Veolia Energie ČR, Karviná, Modernizace TKV, hlubinné a plošné založení + úpravy podloží; DSP
 • Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim,3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, SO 31-34-02; SO 32-34-02 - Posouzení a návrh snížení HPV během výstavby; Projekt stavby
 • D11 1108 Jaroměř – Trutnov DSP + IČ k SP, SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO  205, SO 206, SO 207, návrh založení mostů a zajištění stavebních jam; DPS
 • Královice - Tvrz areál - SO 105, SO 107, SO 108, SO 109 - Hlubinné založení; DZS
 • D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, SO 209 Dálniční most přes údolí Plavnice; Opěra OP1 – Konsolidační analýza; RD-Prodloužení komunikace, ulice Na Šumavě - Praha 5, p.č. 3804/1; k.ú. Smíchov, Zárubní a opěrná zeď; DÚR+DSP
 • Optimalizace traťového úseku Praha, Hostivař - Praha hl.n., SO 5-20-02 Železniční most v ev. km 198,310 (podchod pro pěší) - Založení jeřábu + pažení; RDS
 • Polyfunkční bytový dům s podnoží hromadných garáží pro stávající rezidenty; Praha 4 – Spořilov, ul. Choceradská, Hlubinné založení; RDS
 • Štětovnicová stěna v areálu pivovaru Krušovice; RDS
 • Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná; Geotechnická a inženýrská činnost
 • Polyfunkční bytový dům s podnoží hromadných garáží pro stávající rezidenty; Praha 4 – Spořilov, ul. Choceradská, Zajištění stavební jámy; RDS
 • Universita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Chovy odchycených živočichů, SO 05.12 Opěrná zeď z vyztužené zeminy; DPS
 • Expozice pižmoňů, ZOO Brno, Gabionová zeď; DPS
 • Pražské služby a.s. - objekt Malé TESKO, Statické zajištění základů; DPS
 • IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů, SO 254 Komunikace a zpevněné plochy; Úprava podloží zpevněných ploch; DPS
 • Novostavba zemědělského areálu AGRALL Sedlčany u Příbrami, Statický návrh prodloužení opěrné zdi; RDS
 • Bytový dům Milánská, Zajištění stavební jámy; DPS
 • Tepelný Napáječ ETE - České Budějovice, založení horkovodu; RDS
 • D3 0310/II Hodějovice – Třebonín; SO 202 Dálniční most přes cestu a vodoteč v km 139,074 - Zajištěni stavební jámy; RDS

 

2019

 • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu; SO 14-01 Opěrná zeď u SO 14-01; Statická stabilizace zdi; Projekt stavby
 • Výstavba výrobní a skladové haly G, k.ú. Ostrov u Stříbra, SO 15 Opěrné stěny, Opěrná stěna 0S4; RDS
 • Dům dětí a mládeže, Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí; Zajištění stavební jámy; RDS 
 • Administrativní budova firmy KODYS, Návrh skladby souvrství komunikací a zpevněných ploch; geotechnická činnost
 • Rodinný dům Nad lesem 51; Zajištění stavební jámy; DPS
 • MVE Woolston, speciální zakládání, DPS
 • MVE Irlam, speciální zakládání, DPS
 • CP Čestlice – objekty CP-A - showroom, servis a rampa, Opěrná stěna z gabionů; RDS
 • Rozšíření ČOV Všeradice; Zajištění stavební jámy; DPS
 • Waltrovka - Delta Radlická, Administrativní objekty Ba C; Zajištění stavební jámy; DSP
 • Na Příkopě 23,25,27 - Speciální zakládání; Zajištění prohloubení suterénu; DSP
 • Rezidence Na Loužku, Praha 5 – Smíchov; Zajištění stavební jámy; DSP
 • Dostavba areálu Heyco werk ČR s.r.o., 4. etapa, gabiony; RDS
 • Nabíjecí infrastruktura pro E-mobilitu v areálu servisního centra Kosmonosy; geotechnická činnost
 • Nové veřejné schodiště a veřejné osvětlení v ulici Jeronýmova; Zajištění stavební jámy; DPS
 • Optimalizace traťového úseku Praha, Hostivař - Praha hl.n.; SO 5-21-01 Propustek v ev. km 182,538 - Zajištění stavební jámy; RDS
 • D3 0310/II Hodějovice Třebonín; SO 211 - Most Otmanka v km 146,225 (konsolidační analýza); RDS
 • Rozšíření a intenzifikace ČOV Chotouň; Zajištění stavební jámy; DPS
 • Bytový dům U Libeňského pivovaru; Zajištění stavební jámy; DÚR
 • Intenzifikace ČOV Osnice; Zajištění stavební jámy; RDS
 • ČOV Všeruby – Intenzifikace na 1500 EO; Zajištění stavební jámy; RDS 
 • ČOV Chlumčany - Vlčí; čerpací stanice ČS1; Zajištění stavební jámy; RDS
 • Pila Štětí – 2. fáze, IO 207 Opěrné stěny; DPS
 • D149 – tepelný napáječ ETE - České Budějovice, SO 383/31 trasa horkovodu v ETE, základy; RDS
 • Pařížská 25, Praha 1; Zajištění prohloubení suterénu; DSP
 • KOLBEN PARK, 1. etapa, objekt C; Zajištění stavební jámy; DSP
 • IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů; Dopravní a inženýrské objekty SO 254 ZP etapa 2b; Úprava podloží zpevněných ploch; DSP
 • Bytové domy Karlín - U Sluncové, Praha 8, SO 03 opěrná stěna; RDS
 • Modernizace železničního uzlu Pardubice; SO 02-34-02; SO 02-34-04; SO 02-34-05; SO 02-34-07; SO 02-40-01 až 05; SO 06-34-01 - hlubinné založení + zajištění stavebních jam; Projekt stavby
 • Zpevněná plocha, Vrt Klobouky 6; Štětovnicové stěny; DSP
 • Bytový dům Hodkovická; Zajištění stavební jámy; DÚR
 • Opěrná zeď z gabionů, p.č.: 612/21, k.ú. Vrané nad Vltavou; RDS
 • Optimalizace traťového úseku Praha, Hostivař - Praha hl.n.; SO 5-20-02 Železniční most v ev. km 198,310 (podchod pro pěší) - Založení jeřábu; RDS
 • Synhtesia a.s. - Propojovací potrubí zemního plynu v areálu Rybitví; Betonové konstrukce – založení; RDS
 • Hala ČMŽO – Kolovka; Hlubinné založení; DPS
 • III/2895 Roztoky u Semil - Helkovice; SO 201 Most přes Staroveský potok; Posouzení základové spáry + násypového materiálu
 • Božičany - Sedlecký Kaolín a.s.; Sanace podloží dopravníkového tunelu; DPS
 • Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n."; SO 5-20-02 železniční most v ev.km 183,310 (podchod pro pěší); Zajištění stavební jámy; RDS
 • Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov; SO 96-38-01 železniční most v km 343,801; SO 94-38-01 Lávka pro pěší v km 344,374 trati Č.Budějovice – Plzeň; Hlubinné založení + zajištění stavebních jam; Projekt stavby
 • Terénní úpravy Říčany - Světice na parcelách 582/2, 582/3, 582/18, gabionové zdi; RDS
 • Novostavba zemědělského areálu AGRALL Sedlčany u Příbrami; Statický návrh opěrných zdí, základových patek a sedání násypového tělesa; RDS
 • Vyvedení výkonu z rozvodny R 110 kV, Základy pod kabelové mosty, Hlubinné založení; DÚR + DSP
 • EVOBUS Holýšov - rozšíření výrobního závodu; stabilizace svahu u  SO40/SO50; DPS
 • Křížkový Újezdec a Čenětice Splašková kanalizace a ČOV, Zajištění stavební jámy; RDS
 • KOMUNIKACE U BAUHAUSU; SO 01.1 Opěrná zeď z gabionů; RDS
 • Novostavba RD na parc.č. 193/1, k.ú. Zápy; gabionové zdi; RDS
 • Úpravy svahu chodníku k podjezdu v Čelákovicích; Geotechnický návrh
 • Prodejna Jilemnice, Gabionové zdi; DPS
 • Hotel U Sixtů, Staroměstské náměstí 17, Praha 1; Speciální zakládání; DVZ
 • Polyfunkční bytový dům s podnoží hromadných garáží pro stávající rezidenty; Praha 4 – Spořilov, ul. Choceradská; Hlubinné založení + Zajištění stavební jámy; DPS
 • Optimalizace traťového úseku Praha, Hostivař – Praha, hl.n.; SO 4-20-01 Železniční most v ev. km 181,270 (podchod pro pěší) - Založení jeřábu; RDS
 • Obnova dvou bloků Elektrárny Chvaletice; návrh základových konstrukcí 
 • Rodinný dům č.p.1002 na parcele č.251/61 v k.ú. Praha – Chodov; Návrh sanace základů poškozené nemovitosti
 • D8 oprava AB vozovky v km 5,151 až -2,248 l; "SO 201 - rekonstrukce mostů ev. č. D8-000..1 a D8-000..2 - pravý most; Zajištění stavební jámy - fáze výstavby 2; VTD
 • Velké Popovice – Lojovice, Kanalizace a ČOV 400 EO, Zajištění stavební jámy; RDS
 • Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně); SO 10-20-01 Železniční most v ev. km 11,641; Zajištění stavební jámy; statický výpočet
 • Zázemí zahradní údržby a veřejné WC, Velká strahovská zahrada; IO 02 - Dočasné pažení stavební jámy; DSP + DZS

2018

 • Obytný soubor Na Vackově - Zóna A2/ Etapa 08; Zajištění stavební jámy; DSP
 • Jenštejn – rozšíření a intenzifikace ČOV; Zajištění stavební jámy; DPS
 • Bubenská 1 - Oprava a stavební úpravy objektu; Výtahová šachta V1; Zajištění stavební jámy; DPS
 • Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49,  Praha 1; zajištění stávajících základových konstrukcí; DSP
 • Rekonstrukce a dostavba Lapidária v areálu Výstaviště - Praha 7. Holešovice; SO 200 - Dostavba budovy Lapidária, Zajištění stavební jámy; DPS
 • ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod; Návrh úpravy základové spáry výtahové šachty
 • Retenční nádrž vinice - zajištění stavební  jámy; DPS
 • KastorEko s.r.o. Rohatec; Studie sanačního opatření – těsnící clona pro usměrnění toku spodních vod; technická studie
 • Rozšíření prodejny Velta Free Shop Potůčky; Zajištění stavební jámy; DPS
 • Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II.část – Praha Hostivař – Praha hl.n; SO 3-20-03 Železniční most ev. km 8,295 - Zajištění staveništní komunikace; RDS
 • Dolní Břežany - Rekonstrukce objektu č.p. 56; Gabionová opěrná zeď v zahradě; statické posouzení
 • Výrobní hala KOVO Věšín; SO-01 Výrobní hala a administrativní budova; Opěrné stěny; DSP
 • Dokumentace pro tvarování krajiny v prostoru plochy č. 6 a přechod pasových doprav - 2. etapa; ocelové konstrukce - OK věže PV3a - plošné založení; DPS
 • Revitalizace ulice TGM a souvisejících prostor v Kladně; Mikropilotové založení objektu Tržnice, statický výpočet; DPS
 • Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo); Posouzení násypových těles železničního spodku ve třech vybraných úsecích; DÚR
 • Intenzifikace ČOV Unhošť; Zajištění stavebních jam; RDS
 • Labe, Mělník, Protipovodňová ochrana – II. etapa; RDS
 • Invalidovna – Bytový dům; Hlubinné založení; DÚR
 • Hala Nad Školou 302, Svratka, Zajištění stability svahu; RDS
 • I/16 Nová Paka, obchvat, zárubní zeď u sesuvu - SO 284 Zárubní zeď u SO 138.2; DÚR + DSP
 • Rozšíření prodejny Velta Free Shop Potůčky; Zajištění stavební jámy; DSP
 • Rekonstrukce příjezdové komunikace k areálu firmy CS-BETON s.r.o. a úprava křižovatky se silnicí II/261, Velké Žernoseky, Gabionová opěrná zeď, RDS
 • Oplocení RD, parc.č. 275/22, k.ú. Březí u Říčan, Gabiony, DSP
 • Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba č. 6963, Etapa 0001 - nová vodní linka, Gabionová opěrná zeď pod komunikací SO 20, RDS
 • Uzel Plzeň, 3.stavba, Přesmyk domažlické trati, SO 36-38-62 Kolektor v km 106,917 trati Plzeň - Domažlice; Pažení stavební jámy, RDS
 • SanSwiss s.r.o. Jičín, Novostavba výrobní a skladové haly, Geotechnická zpráva - stanovení sedání podloží nové haly
 • JOTUN CZECH a.s., Nový výrobní závod práškových barev, Návrh úpravy podloží haly
 • Rekonstrukce závodu KOMA MODULAR - Pilotová stěna, DPS
 • Čistírna odpadních vod Nemocnice Na Bulovce, S0 03 Sdružený objekt nádrží - Zajištění  stavební  jámy, DSP
 • Rezidence Na Dračkách; Zajištění stavební jámy + Hlubinné založení, DPS
 • Hala Nad Školou 302, Svratka, geotechnická činnost
 • Oprava mostku přes potok Volanku ve Sběři u č.p.117, RDS
 • Boharyně – stáj pro dojnice s dojírnou, SO-23 Čerpací jímka I, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Atletický stadion Kostelec nad Orlicí, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Uzel Plzeň 3. Stavba – přesmyk domažlické trati, autorský dozor
 • Retenční nádrž Vinice, zajištění stavební  jámy, DSP
 • Park Inspirace Velké Žernoseky, Gabiony, DPS
 • Modernizace trati Plzeň-Domažlice-státní hranice SRN  4. stavba, úsek Domažlice – státní hranice SRN; SO 41-20-01 Železniční most v ev. km 175,181; SO 41-20-03 Železniční most v ev. km 178,136, Přípravná dokumentace
 • Novostavba sídla firmy a skladového areálu CETL Logistic s.r.o. Ždírec nad Doubravou, Úprava podloží podlah hal a zpevněných ploch; DPS
 • MERKURIA, ul. Argentinská, Praha 7; Statické zajištění konstrukcí mostu Vrbenského, DÚR
 • EVOBUS Holýšov - rozšíření výrobního závodu; opěrné stěny; DPS
 • Rumburk, Kalná – odstranění výusti DC87, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Stavební úpravy rodinného domu v Praze, ul. Cukrovarnická 896/77, Praha 6, Statické zajištění obvodových stěn v místě vestavby bazénu, Geotechnický návrh
 • Víceúčelový objekt Kavárna Ořech Mnichovo Hradiště; Zajištění stavební jámy, RDS
 • Havarijní oprava svahu III/11127 – Zdebuzeves, kotvená mikropilotová stěna, RDS
 • Výrobní hala AVAPS Klecany, geotechnický dozor
 • D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, SO 209 Most přes údolí Plavnice; Návrh a posouzení založení opěr a konsolidační výpočty přilehlých částí násypů silničního tělesa + Statické posouzení stability za opěrou OP12, PDPS/RDS
 • Rodinný dům, Hradešínská 2555/56, Praha 10, geotechnické posouzení
 • Rekonstrukce a rozšíření budovy školy v Úněticích, Zajištění stavební jámy, DPS
 • Bytový dům Gotthardská 37/4, Praha 6, Hlubinné založení + Zajištění stavební jámy, DSP
 • Logistický park Pavlov Hala Q2, fáze 1 – Gabiony, gabionová opěrná zeď, RDS
 • Libeňské doky – lokalita západ, SO 702 opěrná stěna západního bazénu, Štětovnicová stěna pro vybudování pilotovací roviny, RDS
 • D8 Oprava AB vozovky v km 5,151 až -2,248 L, SO 201 - Rekonstrukce mostů ev. č. D8-000..1 a D8-000..2 – levý most, Zajištění stavební jámy - fáze výstavby 1, VTD
 • Revitalizace svahu pod Cestou Raoula Wallenberga - Velká strahovská zahrada, geotechnické konstrukce, DÚR
 • Město Sázava – protipovodňová opatření; Ochrana území „V Lázních“; SO 04.1 Ochranná nábřežní zeď, Statický výpočet, DPS
 • RD Perníkářka, Na Perníkářce 59/15, Praha 6, zajištění stavební jámy, DPS
 • Bytový dům „SOUTHERN HILL“, Praha 6, ulice Talichova, Zajištění stavební jámy, DÚR
 • Autosalón KIA Robousy, etapa č. 02; geotechnický dozor

 

2017

 • Hradištko pod Medníkem, Rekonstrukce chodníku IV. Etapa, Chodník na pozemku parc. č. 870/1, Zajištění stability svahu, RDS
 • Gabionová opěrná zeď mezi p.č. 305, 306 a p.č. 311/3, 311/11, k.ú. Modřany, RDS
 • Libeř – rozšíření a intenzifikace ČOV; SO-02, SO-06, SO-08 - geotechnické konstrukce (zajištění stavebních jam a gabionová zeď)- DPS
 • Revitalizace nádraží Horní Měcholupy; Gabionová stěna  + zemní práce, DÚR
 • Rozšíření kapacity ČOV Květnice na cílový stav 4.500 EO, SO.03 Aktivační + dosazovací nádrže, Zajištění stavební jámy, RDS
 • II/150 Ledeč nad Sázavou, zkapacitnění komunikace, SO 132 Propustek č. 2; km 0,152.78, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina, SO 10-20-03 Železniční most ve st. km 23,730, podchod pro cestující; SO 11-20-05 Železniční most v ev. km 28,440, Zajištění stavebních jam + Hlubinné založení, Projekt stavby
 • Středokluky - intenzifikace ČOV; Zajištění stavební jámy, DPS
 • Novostavba bytového domu na  pozemcích  parcelní číslo  3261/1, 3261/2, 3262/1, 3262/2 v  katastrálním území  Vinohrady, Praha 10, ul. Hradešínská; Zajištění a realizace stavební jámy, DPS + autorský dozor
 • Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba; SO 11-18-01; SO 12-18-02 - Konsolidační analýzy násypových těles, Projekt stavby
 • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, SO 14-01 – pažení, RDS
 • Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“; SO 11-19-03.1 t.ú. Přerov – Dluhonice, silniční nadjezd v km 185,338; Návrh a výpočet založení mostu včetně potřebných prekonsolidačních opatření, Projekt stavby
 • Výstavba provozního zázemí ZOO, Expozice australské fauny, ZOO Praha – Venkovní výběhy; Geotechnické konstrukce - DZS
 • I/37 Sazomín, most ev.č. 37-052, SO 182  Mostní provizorium, Pažící konstrukce, RDS
 • Vyvedení kVN z TR PUH směr H. Měcholupy, Praha 22, 15 – Uhříněves, Petrovice, Křeslice, Výkopy pro kabeláž podél místní komunikace na parc. č. 488/1 a 2175, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Statické poškození stávající opěrné zdi, ulice Nad Vodárnou, parc.č. 468/1, k.ú. Kosoř, Nová gabionová zeď, statický návrh + geotechnický dozor
 • Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. v MČ Praha - Dubeč, 3.etapa; geotechnický dozor
 • Libeř – rozšíření a intenzifikace ČOV, SO 02 – Sdružené nádrže bioreaktorů; SO 08 – Provozní budova, zajištění stavebních jam, DSP
 • Rekonstrukce opěrné zdi, stará mincovna, Jáchymov; Speciální zakládání - Zajištění svahu; DSP + DPS-    
 • D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, SO 211 Most Otmanka v km 146,880 - Konsolidační analýza; VD – ZDS
 • Železniční most SO 12-20-01 v km 43,004, výrobní dokumentace prefabrikátů
 • Bytový dům - Kateřinky AB; ulice Na Křtině, 149 00 Praha-Újezd; statický návrh gabionových stěn + geotechnická činnost
 • Mondi Štětí; DC09 – Kaustifikace a vápenná pec, Plošné a hlubinné založení, DPS
 • D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, SO 209 Most přes údolí Plavnice - Statické posouzení stability za opěrou OP12, VD -ZDS
 • D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, SO 209 Most přes údolí Plavnice - Návrh a posouzení založení opěr a konsolidační výpočty přilehlých částí násypů silničního tělesa, VD -ZDS
 • D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, Mosty SO 203, SO 212, SO 213, SO 216, Návrh a posouzení založení opěr včetně přilehlých částí násypů silničního tělesa; VD – ZDS
 • RD Perníkářka, Na Perníkářce 59/15, Praha 6, Zajištění stavební jámy; DPS
 • ECOFLEX Etapa I.I.VI - Potrubní mosty část 2, Hlubinné založeníů DÚR + DSP
 • Odpočinková zóna Komora - oprava havárie cyklistického oválu, autorský dozor
 • Autosalón KIA Robousy, etapa č. 02; geotechnický dozor
 • Rekonstrukce a přístavba Domova důchodců, Závodu míru 88/96, Karlovy Vary - Stará Role, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Výrobní hala AVAPS Klecany, geotechnická a inženýrská činnost
 • VTL Plynovod Moravia; RU 013 Libhošť, statický výpočet betonových základů, DZS
 • Středokluky - intenzifikace ČOV, SO 03 Sdružený objekt - Zajištění stavební jámy, DSP
 • D3 0310/11 Hodějovice – Třebonín, SO 662 Železniční most na trati České Velenice – Plzeň v žkm 209,231, Návrh pažení a posouzení pilotového založení, VD-ZDS
 • Bouda Karlovka - Zárubní gabionové stěny; RDS
 • Datové centrum Hostivař, Objekt Energocentrum, hlubinné založení, RDS
 • ČOV Folmava, Zajištění stavební jámy; RDS
 • Libeňské doky – lokalita západ, SO 702 Opěrná stěna západního bazénu, Štětovnicová stěna pro vybudování pilotovací roviny; RDS
 • D3 0310/11 Hodějovice – Třebonín; SO 202 Dálniční most přes cestu a vodoteč v km 139,074; SO 204 Dálniční most přes vodoteč v km 140,587; SO 205 Dálniční most přes přeložku silnice III/15529 v km 141,114, Založení spodní stavby; PDPS/RDS
 • Odpočinková zóna Komora – oprava havárie cyklistického oválu; DPS
 • Přístavba skladového areálu – Sonepar Hradec Králové; Komunikace a zpevněné plochy; geotechnický dozor
 • Výstavba provozního zázemí ZOO; Expozice australské fauny; ZOO Praha, U Trojského zámku 3/120, 171 00 Praha 7, D - SO 05 –
 • Venkovní výběhy; Geotechnické konstrukce; DÚR +DSP
 • Rezidence Waltrovka, Praha 5, geotechnický návrh a posouzení armované konstrukce zemního valu
 • Most SO 202 na D3 0309/II Ševětín – Borek, výkresy výztuže mostního objektu; RDS
 • Rodinný dům Horní Počernice, k.ú. Horní Počernice, parc.č. 38/1, 38/2; pilotové založení jeřábu (RDS) + geotechnický dozor
 • Bříšťany - Dostavba posklizňové linky a skladovacích sil; SO.1 Hala příjmu; geotechnický dozor
 • Softbalové hřiště Sezimovo Ústí - Terénní úpravy koruny svahu nad gabionovou stěnou; geotechnický dozor
 • Mondi Štětí; DC09 – Kaustifikace a vápenná pec, Plošné a hlubinné založení; DSP
 • Polyfunkční dům, Tyršova ulice, Jičín; geotechnický dozor
 • Nové sídlo JHV Engineering, k.ú. Rosice nad Labem, ČOV a přečerpávací stanice splaškových vod; Zajištění stavební jámy, RDS
 • Mediumpark Hradec Králové; statický návrh zajištění stavební jámy
 • Neratovice – Mlékojedy splašková kanalizace a ČOV; statický návrh zajištění stavební jámy
 • ČOV Horoměřice; statický návrh zajištění stavební jámy
 • Novostavba bytového domu na  pozemcích  parcelní číslo  3261/1, 3261/2, 3262/1, 3262/2 v  katastrálním území  Vinohrady, Praha 10, ul. Hradešínská; SO 02 Zajištění a realizace stavební jámy; DPS
 • Cyklostezka A20, úsek Praha Lahovičky – Praha Strnady na území hl. m. Prahy; statický návrh gabionových zdí, DÚR + DPS
 • Stavební úpravy, přístavba, nástavba a přístavba výtahu objektu č.p.681, Belgická 5, k.ú. Vinohrady, Praha 2; Zajištění stavební jámy a stávajících objektů, DPS
 • Instalace nových zásobníků na DMAAN a DMG, Lučební závody Draslovka a.s. Kolín; návrh plošného založení
 • Zárubní zeď na parcele 150/24 v k.ú. Skřivany; DÚR


2016

 • Rustonka - objekt B; Návrh zajištění stavební jámy
 • Svazek obcí Cecemínsko - Intenzifikace ČOV, SO 02 Sdružené nádrže bioreaktorů; Zajištění stavební jámy, DSP + DPS
 • Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), SO 33-34-01, SO 03-34-03, SO 03-34-06, SO 03-34-07, SO 03-34-22, SO 03-34-21; Geotechnická projekční činnost, Projekt stavby
 • ECOFLEX – Rozšíření trafostanice a rozvodny, SO02 Rozšíření a úpravy rozvodny R209; Plošné založení, DÚR + DSP
 • Odolena Voda, lokalita Za Humny - zemní val; Goetechnické posouzení
 • Železniční most v km 34,263 na Linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz – Łupków, VTD mostních prefabrikátů
 • Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové; Geotechnická projekční činnost, DÚR
 • Mísení A60; Geotechnické výpočty
 • Bílina - Revitalizace objektů plavecké haly, objekt „B“ (občerstvení, sauna); Speciální zakládání, DPS
 • STK Michle; geotechnická činnost
 • Obytný soubor Nad Modřanskou roklí; Návrh zajištění stavební jámy
 • Nová administrativní budova ERA; ul. Průmyslová, Pardubice, Gabionová stěna; DPS
 • Most ev.č. 167-012 u osady Račí, Dokumentace mostních prefabrikátů; RDS
 • Softbalové hřiště Sezimovo Ústí, Terénní úpravy koruny svahu nad gabionovou stěnou; DPS
 • Areál složek IZS – 2.b Etapa; SO 254 Zpevněné plochy - 2.b etapa, Úprava podloží zpevněných ploch; DSP + DPS
 • Elektrizace trati České Velenice - České Budějovice, 2. etapa, SO 08-38-05 Železniční most v km 200,277; VTD + RDS
 • Elektrizace trati České Velenice - České Budějovice, 2. etapa, SO 08-38-05 Železniční most v km 200,277, SO 08-38-07 most v km 202,416; VTD + RDS
 • Vysokov - hala pivovaru Primátor; geotechnická činnost
 • Novostavba RD Grill, Hluboká nad Vltavou, Opěrná stěna; DPS
 • Kanalizace a ČOV Křenovice, Návrh zajištění stavební jámy
 • Doplnění kanalizace Ostrá, 2 čerpací stanice, RDS - Zajištění stavebních jam
 • Výhledy Barrandov, Retenční nádrž + kompaktní stanice; Návrh zajištění stavební jámy
 • Libeňské doky – lokalita západ, Úprava břehové hrany – vyztužené zemní těleso; Návrh štětovnicové stěny
 • Rekonstrukce ČS Hrnčíře; Návrh zajištění stavební jámy
 • Brumovice - kanalizace a ČOV; Návrhy zajištění stavebních jam
 • I/16 Most ev.č.16-018 - Rekonstrukce mostu; Návrh zajištění stavební jámy
 • D6 Nové Strašecí - Řevničov, VD-ZDS, most SO 1202 přes lesní cestu v km 36,460; návrh hlubinného založení
 • Bytový dom Laskonka, Oporná stena“ v lokalitě Bratislava – Dúbravka, Při Kríži; DPS
 • GEIS-HUB parcel Modletice; Opěrná gabionová stěna; geotechnický návrh
 • Staré Místo, TR 110/35 kV - rek. R 110 kV, R35, eko; geotechnická činnost
 • Zimní stadion Říčany; geotechnická činnost
 • Přístavba objektu č.p. 1058, Husova ulice, Jičín; RDS - návrh hlubinného založení, geotechnický dozor
 • Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí, Čáslav; geotechnický dozor
 • Residence Moser Karlovy Vary, Úprava podloží komunikací a zpevněných ploch; geotechnické posouzení
 • I/16 MOST ev.č.16-018 - REKONSTRUKCE MOSTU, Zajištění stavební jámy; geotechnický návrh
 • Úpa, Trutnov - Kalná Voda, oprava LB zdi nad jezem, ř.km 54.015 - 54,225, Zajištění stavební jámy; geotechnický návrh
 • ČOV Mariánské Radčice, Zajištění stavebních jam; geotechnický návrh
 • SYNTHOS Kralupy a.s. - Výměna flérové hlavice, Zajištění stavebních jam; geotechnický návrh
 • Jeneč - čerpací stanice ČS1, Nová ČS1 - Zajištění stavební jámy; DPS
 • Bytový dom Laskonka, Zaistenie stavebnej jamy v lokalitě Bratislava – Dúbravka, Při Kríži; RDS
 • ŠKODA PARTS CENTER Mladá Boleslav; geotechnická činnost
 • Uzel Plzeň, 2.stavba - přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská, SO 34-37-25 spojná komora; Projekt stavby
 • Areál složek IZS – 1. Etapa; SO 111 Komunikace a zpevněné plochy 1. etapa, Úprava podloží zpevněných ploch; DPS
 • Most v km 1,640 přes Chlumský potok, ev. č. 43-038, Zajištění stavební jámy; geotechnický návrh
 • AREÁL fy GÜHRING s.r.o., k.ú. Líně, Opěrná zeď "2" - Zajištění stavební jámy; geotechnický návrh
 • Brumovice - kanalizace a ČOV, Zajištění stavební jámy; geotechnický návrh
 • CTPark Modřice II, Prodejna nábytku, Zajištění stavební jámy; geotechnický návrh
 • Pivovar Velké Popovice – přístřešek; geotechnická činnost
 • Odpočinková zóna - Areál koupaliště – I. etapa, softballové hřiště Sezimovo Ústí; Geotechnické posouzení stavu stávající gabionové stěny a svahu nad její korunou

 

2015

 • Rekreační oblast Stříbrné jezero Opava – 1.etapa; SO-205 Podchod pod silnicí, DPS
 • Steuken s.r.o. Hradec Králové; geotechnická a inženýrská činnost
 • CASA SERENA Roztěž; geotechnická a inženýrská činnost
 • Stavba č. 8615 „Kolektor Hlávkův Most, Statické posouzení primárních ostění ražených částí
 • Uzel Plzeň, 2.stavba - přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská; SO 34-37-07.2 Železniční most v km 102,909 trati Praha – Plzeň; SO 34-38-08 Železniční most v km 349,079 (ev. km 349,082) trati České Budějovice – Plzeň, Zajištění stavebních jam a stávajících konstrukcí, Projekt stavby
 • Bytový dům Michelská, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Bytový dům Holečkova; Holečkova 161/48, Praha 5, Zajištění stavební jámy, DSP
 • Autocentrum Jan Šmucler s.r.o., Rozšíření areálu a přístavba autocentra - Plzeň, Borská ulice, statický návrh gabionových zdí, RDS
 • Autosalon KIA Robousy, geotechnická činnost
 • Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora; SO 65-24-01 Zárubní zeď v km 94,000 – 94,290, DSPS
 • Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, armaturní šachty AŠ3 a AŠ4, zajištění stavebních jam, statické výpočty, RDS
 • Vodní dům, Návštěvnické středisko EVL Želivka, statické výpočty gabionových zdí, RDS
 • Zpráva o stavebně – technického stavu objektu č.p. 634 v Resslově ulici v Děčíně
 • Obnova MVE ve Vrchlabí, ř.km 234,290 Labe, geotechnická činnost
 • Protihluková stěna, Multifunkční areál Dolní Břežany; statické posouzení, DÚR + DSP
 • Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 – 29,881 trati Beroun – Rakovník; dočasné rozšíření tělesa cyklostezky - pažící  konstrukce, RDS
 • MÚK Aviatická – Lipská, Praha Ruzyně; SO 03.3 - Úprava MÚK Aviatická Lipská – Opěrné zdi, statický návrh gabionových zdí, RDS
 • Oprava po povodni - most v Ústí u Staré Paky, RDS + DSPS
 • Sanace svahu na pozemcích parc.č. 645/3, 645/9 a 645/10 v k.ú. Mirošovice u Říčan; DÚR + DSP
 • Statické zajištění startovací stavební jámy u vlečky v areálu Lovochemie Lovosice; Geotechnický návrh
 • Modernizace trati Rokycany – Plzeň; SO 33-38-05 Železniční most v ev. km 108,120 - Zajištění provozu v nové koleji č.1 - Tělesa z vyztužených zemin, Výrobně – technická dokumentace
 • Vedení 400 kV V410/419 TR Výškov – TR Čechy Střed, SO 05: V410/419 st.č. 65–163 – st.č. 167-170, STOŽÁR č.122 linky V410, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část ŽST Čelákovice; SO 30-11-01 návrh pražcového podloží; 1. dílčí etapa; Projekt stavby
 • Modernizace trati Rokycany – Plzeň, SO 33-38-03 Železniční most v ev. km 107,234 - Geotechnické posouzení založení OP1; SO 32-38-09 Železniční most v ev. km 106,592 - Zajištění stavební jámy, Výrobně – technická dokumentace
 • JYSK Písek, geotechnická činnost
 • Novostavba rodinného domu RD1, Zahradní ulice parc.č. 197/2, 197/4 a 72/1 v k.ú. Jičín, geotechnické posouzení
 • Nučice, rekonstrukce a intenzifikace ČOV, DSP +DPS
 • Modernizace trati Rokycany – Plzeň; SO 33-38-03 Železniční most v ev. km 107,234; SO 33-38-05 Železniční most v ev. km 108,120 TRATI PRAHA – PLZEŇ, Výrobně – technická dokumentace
 • Rekreační chata na pozemku st.p. 961, parc.č. 997/5, 997/6 a 997/7 v k.ú. Psáry - Geotechnické posouzení terénních úprav
 • Rezidence Lysolaje, geotechnická činnost
 • TR Přeštice - obnova ŘS, ochran, T202 výměna; SO 368 - Havarijní jímky; Geotechnický návrh zajištění stavební jámy
 • I/20 Písek, most ev.č. 20-069, Pažení stavebních jam, Geotechnické posouzení
 • U Koruny č.p.265, Hradec Králové, Dostavba proluky; Zajištění stavební jámy, RDS
 • Ovenecká 33, Pozemek č.425 a 426 v k.ú.Praha - Bubeneč; Zajištění stavební jámy, DPS
 • Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk Domažlické trati; trakční vedení; SO 36-35-03 Plzeň - Křimice, úprava trakčního vedení; základ stožáru 20N - hlubinné založení; Projekt stavby
 • Bytový dům Markéta, Ve Střešovičkách, Praha 6 – Břevnov, Studie optimalizace zajištění stavební jámy
 • Kanalizace a ČOV; Šaratice – Zbýšov – Hostěrádky – Rešov, SO 201, SO 202, SO 203, SO 303, SO 304 – Zajištění stavebních jam, RDS (statické výpočty)
 • Lány – rekonstrukce ČOV; Zajištění stavební jámy – RDS (statický výpočet)
 • NIV příprava R4 most za obcí Dobříš ev.č. 4-022, Zajištění stavební jámy – RDS

 

2014

 • Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati, SO 35-38-01, SO 36-38-01, SO 36-38-02 + SO 37-38-01 a SO 36-33-11, Projekt stavby
 • Rezidence Moser Karlovy Vary, geotechnická činnost
 • Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, Čerpací stanice Košťálov, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Plzeň, Škoda ELU III, TR 110/22 kV, SO 520 - Budova společných provozů, Zajištění stavební jámy, RDS
 • NIV Příprava R4 Most za obcí Dobříš ev.č. 4-022, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Rozšíření a dostavba kanalizace v obci Ražice; Sdružený objekt ČOV - Zajištění stavební jámy; DPS
 • Opěrná zeď v ulici Přespolní ve městě Orlová; DÚR
 • MVE Železný Brod - těsnění náhonu; geotechnická činnost
 • JYSK Mělník, geotechnická činnost
 • ŠKODA AUTO Kvasiny - Rozšíření infrastruktury v rámci přístavby logistické haly k montáži M3 – jihovýchod; Geotechnické posouzení vhodnosti místních zemin do zásypů
 • SO 201 Zárubní zdi a SO 301 Odvodnění komunikace
 • KANALIZACE A ČOV HUDLICE; SO 01.2 Sdružený objekt nádrží; Zajištění stavební jámy, RDS
 • R6 Lubenec - Bošov, pilotové založení PHS; RDS
 • Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem, geotechnická činnost
 • III/34413, Most ev.č. 34413-1; přestavba stávajícího mostu v Rozsochatci, geotechnické posouzení staveniště
 • Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklenné nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou, SO  04.6 Most v km 76,955 Viadukt Ostrov nad Oslavou - Pažení výkopů na mostě, statické výpočty
 • Průtah Vilémov - SO 101 Opěrná gabionová ze, geotechnická činnost
 • Modernizace trati Rokycany - Plzeň"; Projekt stavby – změna 2; SO 31-38-03 Opěrná zeď v km 92,898-93,045 vpravo; SO 31-38-07 Opěrná zeď v km 93,540-93,660 vpravo
 • Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí; SO 81-01 Úprava Třebovky (změna 1), RDS
 • I/37 MÚK Stéblová; geotechnické posudky
 • Sanace svahu pod chatou na pozemku 308/3 v k.ú. Stříbrná Skalice; DÚR +DSP
 • Novostavba rodinného domu, p.p.č. 1209/2 a 1209/4, k.ú. Železnice; geotechnické posouzení základových poměrů a návrh technických opatření
 • Geotechnické posouzení základových poměrů s ohledem na plánované přitížení objektu Praha 6 – Srbská 486/7
 • Zajištění investoských činností při přípravě Souboru staveb 05; "Op1-1j-Komunikace pro pěší ze sídliště Hlinecká, RDS
 • Sanace svahu pod místní komunikací, parc.č. 162/3, 842,/2 a 906/22 v k.ú. Staré Hrady; Sanace zemního tělesa, DVD
 • Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK; SO 35-38-07.18, Štola pro napojení kanalizace - ul.Šumavská, ražená štola, RDS
 • Modernizace trati Rokycany - Plzeň"; Projekt stavby – změna 2; SO 30-38-06 Opěrná zeď v km 92,770-92,846 vlevo; SO 31-38-01 Opěrná zeď v km 92,893-93,040 vlevo
 • CLASSIC 7 – OBJEKT L, U Uranie 1037/14, 170 00 Praha 7, Statické posouzení zajištění stavební jámy
 • Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly; SO 2203 Úvaly – Běchovice, Blatov;     most km 392,218 (podchod Klánovice); Zajištění stavební jámy, AD
 • PRAKAB - výroba izolačních a plášťových směsí; Zajištění stavební jámy a stávajících základových patek, RDS
 • KANALIZACE A ČOV HUDLICE; SO 01.2 Sdružený objekt nádrží; Zajištění stavební jámy, DPS
 • Čistírna odpadních vod Nemocnice Na Bulovce; S0 03 Sdružený objekt nádrží - Zajištění  stavební  jámy, DSP
 • Staré Nechanice, Stavební úpravy stáje pro dojnice, SO-05 Čerpací jímka I; Zajištění stavební jámy, RDS
 • ATRIUM RADLICKÁ, Radlická 142, Praha 5; Zajištění stavební jámy, RDS+AS
 • Odstranění následků povodní v traťovém úseku Kynšperk nad Ohří – Tršice 1. a 2. TK; SO 034 Gabionové zdi v km 224,819-224,888 a 225,154 500-225,184 500, RDS
 • Modernizace trati Rokycany – Plzeň; SO 30-33-53; SO 30-33-54; SO 30-38-08, SO 30-33-58, SO 30-33-51; SO 30-33-52; SO 30-33-59 a SO 30-33-61; RDS
 • Geochnický dozor "Stavba skladovací haly; k.ú. Malešice; č.kat.723/108, 723/157"

2013

 • I/37 Chrudim, obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17, Statický výpočet plošného založení pilířů mostu SO 202 Most v km 2,03308
 • Klecandova, Chodov - zajištění  stavební  jámy, RDS
 • VD Střekov, zajištění svahu, ř. km 767,48, DPS
 • Městské centrum Fontána při ulici Krupská, Mírové náměstí a náměstí Svobody, k.ú. Teplice; geotechnické posouzení skutečného provedení základových konstrukcí
 • Sanace svahu - ulice Pod Vodárnou, Jablonec nad Nisou, DÚR + DSP
 • I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17, návrh a posouzení hlubinného založení mostu SO 206 v km 5,63272, RDS
 • RD Císařka, Sanace gabionové zdi, RDS
 • I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17; osouzení založení skruže - SO 201 Most v km 0,61327
 • RD manželů Hurtových, Na Kobylce 106, 252 31 Všenory, Sanace opěrné stěny, DSP
 • Rozšíření výroby KIEKERT CS – Přelouč; IO 13.1 – Parkoviště pod rozvodnou - úprava podloží zpevněných ploch, geotechnický posudek
 • Oprava mostu u č.p.140 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších, DSP
 • Chýně – Sluneční údolí II.etapa, statický návrh gabionových zdí
 • Uzel Plzeň, 1.stavba - přestavba pražského zhlaví; SO 34-38-07.1 Železniční most v km 102,99 trati Plzeň – Cheb; Zajištění stavební jámy + čerpání podzemní vody, Projekt stavby
 • Rodinný dům Bungalov 101; k.ú. Losiná, parc.č. 929/6, Hlubinné založení, DPS
 • Vybudování žel. zastávky Praha – Kačerov; SO 04 - přístup na nástupiště - část 1; SO 05 - Přístup na nástupiště - část 2, Geotechnický posudek
 • Mladá Boleslav TR 110/22 kV; Nová R 22 kV; SO 001 Úprava venk. vedení 22 kV v areálu TR; posouzení základových poměrů patek stožárů linek 22kV
 • Palace Evropa - Mariánské Lázně - změna dokončené stavby Mariánské Lázně, Třebízského; SO 14 Waldheim, Bellaria - zajištění stavební jámy, DPS
 • Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany, Zajištění stavebních jam pro armaturní šachty, DPS
 • Novostavba bytového domu na pozemcích parc. číslo 3261/1, 3261/2, 3262/1, 3262/2 v katastr. území Vinohrady, Praha 10, ul. Hradešínská; hlubinné založení + zajištění stavební jámy, DSP
 • Kanalizace a intenzifikace ČOV Tlučná; Zajištění stavebních jam, RDS
 • Modernizace trati Sudoměřice - Votice; SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 a SO 73-20-11Železniční most v km 108,065; Návrh a posouzení hlubinného založení mostů, Projekt stavby
 • Výstavba sběrače Rokytka, Praha 9; SO 07 Příprava staveniště a speciální zakládání, Pasportizace objektů dotčených stavební jámou
 • II/272 Dolní Cetno, rekonstrukce mostu ev. Č. 272-017; SO 251 Opěrné zdi, Geotechnické práce
 • Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II; SO 743-01 Čerpací stanice č. 1, SO 743-03 Čerpací stanice č. 2, Zajištění stavebních jam pro jímky č.1 a 2, RDS
 • Klecandova, Chodov, stavebně konstrukční část - statika, část A.2; Zajištění stavební jámy, DPS
 • I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17, hlubinné založení mostu SO 201 v km 0,61327, RDS
 • Technologie pro zpracování biomasy, odpadního dřeva a ostatních dřev. hmot pro peletizaci, Kozomín; zajištění stavební jámy
 • Rezidence SPLENDID, Ovenecká 78/33, Praha 7 – Bubeneč, k.ú. Bubeneč, parcela č. 425, č.426, zajištění  stavební  jámy, DPS

2012

 • Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd v Ústeckém kraji, Část 1 - Obchvat Podbořany, SO 201 Silniční most přes železniční trať a vlečky v km 3,672 na jižní spojce; hlubinné založení, zajištění stavebních jam
 • Rekonstrukce sportovní haly Letná Praha 7, Zajištění stavební jámy, DSP + DPS
 • Vnitroareálová opěrná zeď PH KOVO – Recycling Cheb s.r.o., DZS + DPS
 • ATRIUM Radlická, Zajištění stavební jámy - optimalizace technického řešení
 • Židovská škola Jičín, Statické zajištění základů dvorní přístavby, DPS
 • Ostrov, bývalé pivovarské sklepy u kláštera; sanace a stabilizace objektů, DSP + DPS
 • SHPP LAC Libérie, Dokumentace ochrany stavby proti vodě, Main design
 • Děčín – Opěrná zeď Žižkova, řešení kritického úseku, Trvale kotvená mikropilotová stěna, RDS
 • D5; km 79,650 vlevo; oprava sesutého svahu, geotechnické posouzení gabionové zdi
 • Zprůchodnění cyklostezky, Praha 9 – Vysočany, statický výpočet gabionových zdí, RDS
 • Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor – II. část, Úsek Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí, SO 52-25-01 Zvěrotický tunel, Zlepšení základových poměrů hloubeného tunelu v km 64,445 – 64,655 , Projekt stavby
 • Centrum Sulice - market, restaurace, m.školka, komunikace a inženýrské sítě, k.ú. Sulice, parc. č. 679/19, praha – východ, geotechnické posouzení gabionových zdí
 • Kanalizace Petrohrad, Čerpací stanice ČS1, zajištění stavební jámy
 • Bioplynová stanice Načeradec, zajištění stavební jámy
 • Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice; SO 04-38-10 Zastávka Čeperka, podchod pro cestující v km 12,688; SO 05-38-05 ŽST Opatovice nad Labem, železniční most v km 15,693 – podchod pro pěší a cyklisty; Zajištění stavebních jam
 • Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část - Praha Hostivař – Praha hl.n., SO 3-20-03 železniční most v ev. km 8,295, Statický výpočet zajištění stavební jámy
 • Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II, SO 743-01 čerpací stanice č. 1, SO 743-03 čerpací stanice č. 2, zajištění stavebních jam pro jímky č.1 a 2
 • Opěrná zeď a terénní úpravy na pozemku parc. č. 495 v k.ú. Záběhlice, Praha 10, DÚR
 • Výstavba Lincoln CZ, rozšíření IV- VI, založení podlah s vyšším užitným zatížením na násypech
 • S-134897 - Praha 12, Točná, Letiště Točná, DTS, kVN, kNN; zatřídění výkopových zemin a hornin dle tříd těžitelnosti
 • Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly, SO 2203 Úvaly - Běchovice, Blatov, most km 329,197 (podchod Klánovice), zajištění stavební jámy
 • Modernizacje linii kolejowej E30 etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Krakow Przetarg nr 2 - Modernizacja odcinka: Trzebinia - Krzeszowice (km 29,110 - 46,700 linii nr 133), Návrh založení mostních objektů v žst. Trzebinia včetně pažení stavebních jam
 • Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy, SO 86-25-03 Tomický tunel II, gabionové zdi, RDS
 • Projekt „Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice“, SO 542-01 – Skládka paliva, Protiprašná stěna č.1 (h=10m) – západní křídlo, posouzení kotvení protiprašné stěny č.1
 • Palace Evropa - Mariánské Lázně - změna dokončené stavby Mariánské Lázně, Třebízského, zajištění stavební jámy, DSP
 • VGP park Plzeň – Bručná, okružní křižovatka na silnici III. třídy, SO 105 - chodníky pro pěší, statické posouzení gabionové zdi
 • Pečky, tr 110/22 kv - nová transformovna, SO 520 - budova společných provozů, zajištění stavební jámy

2011

 • Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora, SO 65-24-01 Zárubní zeď v km 94,000 – 94,290, Projekt stavby
 • Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora, SO 65-20-01 Nový železniční most v km 91,301, přemostění dálnice D3, Zajištění stavebních jam, Projekt stavby
 • Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora, SO 65-25-01 Sudoměřický tunel – statické výpočty primárního ostění ražených tunelů, Projekt stavby
 • Farma Tehov – úpravy komunikací, statické posouzení gabionových zdí, RDS
 • Sanace svahové deformace nad domem č.p. 264 v obci Dubá, DÚR+DPS
 • Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514 Lahovice – Slivenec, so 202/1 – most přes Lochkovské údolí, statický výpočet – gabiony u pilíře P4, RDS
 • Považská Bystrica – Považská Teplá, SO 46.38.02 komunikácia cestného nadjazdu v sžkm 172,511, statické posouzení násypového tělesa
 • Opěrná stěna Solopysky, Zajištění sesuvu svahu po havárii stávající opěrné stěny při č.p. 58, DPS
 • Obchodní centrum Podbaba, hlubinné založení + zajištění stavebních jam, RDS
 • Novostavba bytového domu parc. č. 2060, 2061, 2062, k.ú. Strašnice, ul. Na Výsluní, Praha 10, statické zajištění stávající opěrné zdi, DPS + RDS
 • Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor – II. část, Úsek Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí, SO 52-25-01 Zvěrotický tunel, Zlepšení základových poměrů hloubeného tunelu v km 64,445 – 64,655 , Projekt stavby
 • Opěrná zeď Loučná - Zálesí km 33,486 - 33,747 Sil. I/44, statické výpočty nosné konstrukce opěrné zdi + zajištění stavební jámy, DZS
 • Silniční most přes Ploučnici ve Vlčím Dole ev. č. 2621-3, SO 102 – rekonstrukce mostu, hlubinné založení, RDS
 • Rekonstrukce objektu a přístavba kongresového sálu Clarion Congress Hotel, hlubinné založení, DSP + DPS
 • ZOD Mrákov – areál bioplynové stanice, statický výpočet gabionových zdí, RDS
 • Penny Market Votice, statické posouzení gabionových zdí
 • Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice,SO 572-03 – Usazovací nádrž dešťových vod odsíření 1, zajištění stavební jámy, RDS

2010

 • Rekonstrukce a elektrifikace železniční tratě Svilengrad – turecká hranice; založení mostu
 • I/37 Březhrad – Opatovice, SO 201 Most přes Opatovický kanál v km 1,624, statické výpočty pilotového založení objektu a zajištění stavebních jam
 • I/37 Březhrad – Opatovice, SO 202 Most přes Mlýnský náhon v km 2,541, statické výpočty pilotového založení objektu a zajištění stavebních jam
 • Mariánské Lázně, LD Nová Marie, Rekonstrukce Nová Marie, Zajištění stavebních jam, DSP + DPS
 • Rekreační oblast Stříbrné jezero Opava, SO-05 Podchod pod silnicí, DSP
 • Dvorní vestavba, Praha 9, Jandova 185/6, zajištění stavební jámy, RDS
 • Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów - Wieliczka Rynek, založení 4 mostních objektů
 • Rekonstrukce a dostavba areálu Městské policie hl. m. Prahy v MČ Dubeč, II.etapa, ul. Ke Křížkám, 107 00 Praha – Dubeč, I.O.11 – Geotechnika, Návrh úprav zemní pláně pod komunikacemi a zpevněnými plochami
 • Administrativní budova Českých přístavů, Jankovcova ul., 170 00 Praha 7- Holešovice, zajištění stavební jámy, DSP
 • MARTEK MEDICAL a.s., Obchodní, logistické a školící centrum, Prostějov, SO 002 – Budova, Pilotové založení, DPS
 • Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy, SO 81-11-42.10 Votice, zárubní zeď v st. 115,596 - 115,744; projekt stavby

2009

 • Celková přestavba a rozšíření ÚČOV PRAHA , Zajištění stavební jámy, DSP
 • Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí, zakládání mostů, opěrné zdi, zajištění stavebních jam, Projekt stavby
 • Průjezd uzlem Plzeň ve směru III.TŽK - zárubní zdi navazující na tunelové mosty, Projekt stavby
 • Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, Opěrná zeď km 36,294 – 36,344; Projekt stavby
 • Rekonstrukce a dostavba areálu „Vršovický zámeček“, Zajištění sanační jámy, RDS
 • IVAX Opava, Založení požární nádrže a chilleru, DPS
 • Výstavba provozního zázemí ZOO, Beringie ZOO Brno, Statické zajištění svahů ve výběhu a posouzení gabionové zídky, DPS
 • Nové spojení Praha hl. n., Mas. n. - Libeň, Vysočany, Holešovice; SO 213 Komunikace pro pěší nad ulicí Sluncová; větev E1 - změna A, RDS
 • Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Zajištění stability svahů stavební jámy + návrh mikropilotového založení akustické clony, DPS
 • Nadstavba kotelny ul. Polská, Olomouc, parc. č. 498, k.ú. Povel, plošné založení objektu
 • Odpočinková zóna - areál koupaliště - I. Etapa, Softballové hřiště Sezimovo Ústí, Geotechnické posouzení stavby opěrné stěny
 • Výrobní areál společnosti MSSL ADVANCED POLYMERS v Dolních Ředicích, geotechnické posouzení a návrh řešení průsaků vody do JZ části stavební jámy

2008

 • Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy, Opěrná zeď v st. km 115,027 -115,327; Projekt stavby
 • Hotel YAZZ, Sokolovská 11, Praha 8; Pilotové založení + zajištění stavební jámy, RDS
 • Rekonstrukce a přestavba historických budov, OSC BREDA & WEINSTEIN Opava, Zajištění stavební jámy a pilotové založení, DSP
 • Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Penzion Ráj Špindlerův Mlýn, statické zajištění objektu a stavební jámy
 • Železniční most přes ulici Bartoškova a potok Botič v ev. km 182,741, Návrh založení pilířů P1 a P2, Statický výpočet, Přípravná dokumentace
 • LINDAB – Přístavba haly divize Profil, Na Hůrce 1081/6, Praha 6 – Ruzyně, Pilotové založení, DSP + RDS
 • Stavba: I/14 Smržovka – most ČD, SO 202 Železniční most v ev. km 25,014, Pilotové založení objektu, DSP + RDS
 • SO 59-20-71 ŽST Tábor, železniční most - ev. km 81,835 - prodloužení podchodu, Zajištění stavební jámy, Statický výpočet
 • SYNTHESIA, a.s., odstranění laguny betasmol a laguny destilačních zbytků, Sanace laguny destilačních zbytků, Zajištění sanační jámy
 • Podzemní garáže, Kouřimská 2388/28, Praha 10, studie proveditelnosti
 • Lávka pro cyklisty a pěší přes komunikaci I/30 v Lovosicích, statický výpočet mikropilotového založení
 • ZOO - hrošinec a sloninec, 0001. etapa - pavilon slonů, Trvalé statické zajištění příkopů, ZDS

2007

 • R7 MÚK Bítozeves – MÚK Vysočany, kolektor pro vodovod, DSP + DZS
 • Silnice I/57 Semetín – Bystřička; 2 mosty - založení skruže na ocelových pilotách, RDS
 • Hotel WINDSOR Špindlerův Mlýn, statické zajištění hotelu a stavební jámy
 • Nové spojení, Zárubní zeď v km 0,325 – 0,788 VM, Projket stavby
 • Modernizace trati Rokycany- Plzeň, Tunely Homolka a Chlum, Statický výpočet primárního ostění ražených tunelů, Projekt stavby
 • I/38 KOLÍN OBCHVAT, SO 215 Most v km 2,245 trati ČD Kolín – Ledečko přes I/38 v km 5,948, Statický výpočet založení objektu a zajištění stavební jámy, ZDS
 • Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy, SO 83-20-41 Železniční most v st. km 119,428 (podchod Olbramovice), Zajištění stavební jámy, Statický výpočet, Projekt stavby
 • Optimalizace trati Stříbro – Planá u M. Lázní, SO 59-34-31 Protihluková stěna v km 403,555-403,903 vpravo, Statický posudek navržené PHS SO 59 34 31 a její vliv na stabilitu stáv. svahu, Projekt stavby
 • ČD DDC Modernizace trati Rokycany – Plzeň, SO 30-38-07 – Železniční most v ev.km 92,957, Statický výpočet zajištění stavební jámy, RDS
 • ČD DDC Modernizace trati Rokycany – Plzeň ,SO 31-38-06 – Železniční most (podchod) v ev.km 93,246, Statický výpočet zajištění stavební jámy, RDS
 • Optimalizace trati Stříbro – Planá u M.L., SO 58-38-01 – Železniční most v ev.km 398,194, SO 58-38-02 – Železniční most v ev.km 398,714, SO 60-38-02 – Železniční most v ev.km 404,613, SO 60-38-04 – Železniční most v ev.km 405,932, Statické výpočty + sanace objektů, Projekt stavby
 • Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor, SO 58-20-06 Planá nad Lužnicí - Tábor, železniční most - ev. km 78,212, Změna způsobu založení objektu a zajištění stavebních jam, RDS

2006

 • Hotelové a kongresové centrum v Plzni – Hamburk, Zajištění stavební jámy, DSP
 • Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín, Kolektor pro vodovod, RDS
 • Vestavba garáží, Kodaňská 23/559, Praha 10, Návrh zajištění stavební jámy, RDS
 • III/03551 Olomouc – most u plynárny ev. č. 03551-02 - založení skruže na ocelových pilotách, RDS
 • Výstavba tunelu a nové železniční tratě mezi Centrem Warszawy a terminálem 2 na letišti Okecie – hloubený tunel
 • Nové spojení, Statické výpočty trvalého ostění tunelů, RDS
 • Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany, SO 26-38-48 – Železniční most v ev.km 76,621, Statický výpočet založení objektu, RDS
 • Obchodní objekt Inter zóna ČB, Návrh pilotového založení objektu
 • Oprava uložení řádu chladicí vody KD 6, Lovochemie a.s., Lovosice, RDS

2005

 • VE MATKA, Makedonie – Zajištění stavební jámy, RDS
 • Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín, SO 201 – Dálniční most v km 91,211 přes Přivaděč Lipník, Zajištění stavební jámy
 • Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín, SO 204 – Dálniční most v km 92,879 přes vodoteč Hlásenec, Návrh pažení výkopů pro mostní pilíře
 • Přístavba rodinného domu čp.1713, U Perníkářky 12, Praha 5 – Smíchov, Návrh podchycení stávajícího objektu a zajištění stavební jámy pro přístavbu
 • Parkovací dům Libušina ulice – Karlovy Vary, Návrh pilotového založení objektu a zajištění stavební jámy

2004

 • Novostavba rodinného domu č.316, k.ú. Struhařov - ochrana stávající opěrné zídky během výstavby základových pasů

2002

 • Sanace podzákladí a podchycení základů přístavby objektu č.p.1 v Lounkách, RDS

2000

 • Praha – Metro IV.C1, Ražená kanalizační přípojka – snížení hladiny podzemní vody, RDS

1998

 • Nákupní centrum Praha West, Splašková kanalizace – stoka A – ražená část, RDS

Projekty SUDOP PRAHA a.s.

 • MO Zlíchov – Radlická, Podjezd pod tratí ČD, Zajištění stavební jámy + konstrukce hloubeného tunelu
 • Podchod v žst. Poděbrady, Zajištění stavební jámy
 • Přeložka trati Březno – Chomutov, tunel Březenský, Ražený a hloubený tunel včetně stavebních jam
 • Železniční most přes Malši v Českých Budějovicích, Mikropilotové založení
 • Tunel T8 na trati Blansko – Brno – rekonstrukce tunelu
 • Modernizace trati Hrobce – Lovosice, Most v Bohušovicích nad Ohří, Zajištění stavební jámy
 • Modernizace trati Hněvnice – Hrobce, opěrné zdi a 2 mosty v Roudnici nad Labem, sanace
 • Modernizace trati Ústí n./Labem – Děčín, 8 mostů – návrh sanace
 • Děčínské tunely – úprava tunelu pro nové kabelové trasy
 • Modernizace traťového úseku Zábřeh – Krasíkov, Tunel Hněvkovský II., Projekt stavby
 • Mostní estakáda Sluncová – projekt pilotového založení objektu
 • Modernizace traťového úseku Zábřeh – Krasíkov, žel.most v km 34,281, hlubinné založení
 • Modernizace trati Rokycany – Plzeň, tunely Ejpovice – návrh 2 tunelových objektů, Přípravná dokumentace
 • Modernizace trati Sudoměřice – Votice – tunel Deboreč, přípravná dokumentace
 • Modernizace trati Stříbro – Planá u M. L. – 3 tunely – sanace

Ostatní inženýrská činnost

 • I/37 Březhrad - Opatovice, geotechnik zhotovitele, pro STRABAG a.s., 2010 - 2013 (dosud)
 • Smědá, Raspenava, Hejnice, Bílý potok, obnova vodního toku, ř.km 26,40 - 40,15, geotechnický dozor, pro Sweco Hydroprojekt.CZ a.s., 2012 - 2013 (dosud)
 • Obnova mostů po povodních v Hrádku n/Nisou – Funkční celek G, geotechnik zhotovitele, pro M-SILNICE a.s., 2011-2012
 • Silniční okruh kolem Prahy – Stavba 514 Lahovice – Slivenec, supervize stavby, pro FRAM Consult a.s., 2006-2009

2020

 

-          Mrákov - Rekonstrukce ČOV, Zajištění stavební jámy - objekty SO 01.1, SO 01.2 a SO 01.3; RDS

-          Aparthotel „Zelené apartmány“ Mladá Boleslav, Na Klenici; statický výpočet založení jeřábu; RDS

-          SO 201 Most ev.č. 28615 – 2; Most přes potok v Roztokách u Jilemnice; Zajištění stavební jámy; RDS

-          Wotan Forest, a.s. Solnice; Základová jímka pro lis HOT PRESS 38 OPENING 1800 x 2800; Zajištění stavební jámy; DPS

-          MŠ Drahelčice, Geotechnická a inženýrská činnost

-          Rekonstrukce ŽST Smíchov, SO 30-61-05.2 ŽST Praha-Smíchov, stavební úpravy severního křídla výpravní budovy; Zajištění stavební jámy; DÚR + DSP

-          Obchodní centrum Příbram, gabionová opěrná zeď, statický výpočet; RDS

-          Na Příkopě 23,25,27, Zajištění prohloubení suterénu; DPS

-          P.A.R. – Reitknechtka; Praha 4 – Nusle, zajištění stavební jámy SO 02 + SO 03; DZS

-          Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.nádr., II. část", Mosty Triangl - křídla z vyztužených zemin + založení mobilního jeřábu; RDS

-          Kanalizace Horní Třešňovec, Geotechnická a inženýrská činnost

-          D6 Žalmanov – Knínice, SO 201 + SO 202 + SO 204; Návrh založení mostních objektů; DSP

-          Novostavba BD Vodárenská – Mělník; Geotechnická a inženýrská činnost

-          I/33 Jaroměr - obchvat“; Dokumentace stavebních jam pro bezvýkopovou metodu; ZDS

-          Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, administrativní objekt, Úprava návrhu založení objektu a provedení zásypů v místě stávající jímky

-          Modernizace železničního uzlu Pardubice, SO 02-36-11 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 304,810, zajištění stavební jámy; RDS

-          TOP rezidence Jenerálka – vila A; Návrh stabilizace strmého svahu; Studie

-          Výroba meziproduktů pro F-plyny 4. generace s nízkým GWP, Spolchemie Ústí nad Labem, Hlubinné založení (10 stavebních objektů); DSP

-          Bytový dům "Františka Diviše", 1. etapa, Praha 10, hlubinné založení, statický výpočet; DÚR+DSP

-          MVE Woolston; Geotechnická a inženýrská činnost

-          MVE Irlam; Geotechnická a inženýrská činnost

-          Rekonstrukce mostu v km 41,491 trati Tábor – Písek; PDPS

-          Nový Opatov – Praha 11, objekty S0 01, SO 02, SO 07 a SO 08, Zajištění stavební jámy; DSP

-          Rozšíření prodejny Velta Free Shop Potůčky - změna b, zajištění stavební jámy; DSP

-          Stavební úpravy jižní části areálu Loretánské náměstí; Úvoz 325/40, Praha 1 – Hradčany, Speciální zakládání; DVZ

-          Novostavba BD Vodárenská – Mělník, zajištění stavební jámy; DPS

-          Novostavba BD Vodárenská – Mělník, trvalá opěrná stěna „A“; DPS

-          I/20 x II/174 x II/177 křižovatka Lnáře, SO 250 Opěrná zeď; DSP+PDPS

-          Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji – 7. část; SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.24049-1A, Zajištění stavební jámy – 1.etapa výstavby; RDS

-          Obnova MVE Hubálov, Geotechnická a inženýrská činnost

-          Lom Bílina, Severočeské Doly; Přesun Technologie ČS JS3, Přesun objektu elektro rozvodny a souvisejících objektů jejího areálu, posouzení stability svahu

-          Cyklostezka Modřany – Zbraslav, SO 202 gabionová opěrná zeď – úsek č.4, statický výpočet; RDS

-          BD Grébovka, zajištění stavební jámy; RDS

-          CHOTEČ - Infrastruktura pro výstavbu nových RD; TDS

-          Výhybna Hrabák, Rozšíření svahu u výhybky č.1a; DPS

-          Stavební úpravy, změna funkčního využití a přístavba OD Máj, SO 104 Podzemní nádrž dešťové kanalizace - Zajištění stavební jámy; DÚR+DSP

-          Rekonstrukce mostu v km 41,491 trati Tábor – Písek; DÚSP

-          Wotan Forest, a.s. Solnice, Studie proveditelnosti stavební jámy pro osazení nového lisu

-          Aparthotel „Zelené apartmány“ Mladá Boleslav, Na Klenici; hlubinné založení; DPS

-          Nové Sedlo - skladová hala CM Transport Tachov, Úprava podloží; DSP

-          Vila Trója, Zajištění stavební jámy; DSP

-          Tréninková sportovní hala v Borkách, plošné založení; RDS

-          Administrativní centrum Na Spravedlnosti, Pardubice, hlubinné založení, statický výpočet; DSP

-          Stavba stáje a skladovací nádrže na tekutý hnůj v areálu farmy pana Milana Rouse na lokalitě Bystřec, Plošné založení; DPS

-          Synthos Kralupy, Nový sklad peroxidů, speciální zakládání; DSP

-          Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.nádr., II. část, Mosty Triangl - zajištění stavebních jam; RDS

-          Královice - Tvrz areál - SO 102, SO 104, SO 106, SO 110, SO 112, SO 202 - Hlubinné založení; DZS

-          Návštěvnické centrum KRNAP – Vrchlabí, Geotechnická a inženýrská činnost

-          Polyfunkční bytový dům Českobrodská, Zajištění stavební jámy; DPS

-          Občanské centrum Dobřejovice, Zajištění stavební jámy; DPS

-          Veolia Energie ČR, Karviná, Modernizace TKV, hlubinné a plošné založení + úpravy podloží; DSP

-          Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim,3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, SO 31-34-02; SO 32-34-02 - Posouzení a návrh snížení HPV během výstavby; Projekt stavby

-          D11 1108 Jaroměř – Trutnov DSP + IČ k SP, SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO  205, SO 206, SO 207, návrh založení mostů a zajištění stavebních jam; DPS

-          Královice - Tvrz areál - SO 105, SO 107, SO 108, SO 109 - Hlubinné založení; DZS

-          D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, SO 209 Dálniční most přes údolí Plavnice; Opěra OP1 – Konsolidační analýza; RDS

-          Prodloužení komunikace, ulice Na Šumavě - Praha 5, p.č. 3804/1; k.ú. Smíchov, Zárubní a opěrná zeď; DÚR+DSP

-          Optimalizace traťového úseku Praha, Hostivař - Praha hl.n., SO 5-20-02 Železniční most v ev. km 198,310 (podchod pro pěší) - Založení jeřábu + pažení; RDS

-          Polyfunkční bytový dům s podnoží hromadných garáží pro stávající rezidenty; Praha 4 – Spořilov, ul. Choceradská, Hlubinné založení; RDS

-          Štětovnicová stěna v areálu pivovaru Krušovice; RDS

-          Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná; Geotechnická a inženýrská činnost

-          Polyfunkční bytový dům s podnoží hromadných garáží pro stávající rezidenty; Praha 4 – Spořilov, ul. Choceradská, Zajištění stavební jámy; RDS

-          Universita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Chovy odchycených živočichů, SO 05.12 Opěrná zeď z vyztužené zeminy; DPS

-          Expozice pižmoňů, ZOO Brno, Gabionová zeď; DPS

-          Pražské služby a.s. - objekt Malé TESKO, Statické zajištění základů; DPS

-          IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů, SO 254 Komunikace a zpevněné plochy; Úprava podloží zpevněných ploch; DPS

-          Novostavba zemědělského areálu AGRALL Sedlčany u Příbrami, Statický návrh prodloužení opěrné zdi; RDS

-          Bytový dům Milánská, Zajištění stavební jámy; DPS

-          Tepelný Napáječ ETE - České Budějovice, založení horkovodu; RDS

-          D3 0310/II Hodějovice – Třebonín; SO 202 Dálniční most přes cestu a vodoteč v km 139,074 - Zajištěni stavební jámy; RDS

 

-            Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba; zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem – Stéblová; Autorský dozor

-            Office Center Vltava, Zajištění stavební jámy; DÚR

-            Burger King, ul. U Stojanu, Chodov Praha 11, Gabionová stěna; Statický výpočet DPS

-            Nová výstavba - Obchodní cetrum Kunratice, U Kunratického lesa, Praha - Kunratice, 148 00, Gabionová stěna; Statický výpočet DPS

-            Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, Návrh konstrukce železničního spodku v oblasti výjezdového portálu Hosínského tunelu; DSP

-            Průmyslový park Ostrov nad Ohří - areál B, Statické výpočty hlubinného založení, plošných základů a opěrných stěn; DPS

-            Výstavba provozního zázemí ZOO, Rozšíření výběhu ledního medvěda, U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, SO 01 – záporová stěna; DÚR + DSP

-            Stavba č. 41341, Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou, etapa č. 0002, Podhoří. Opěrná zeď OPZ-04; Statický výpočet DPS

-            Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, SO 37-20-03 Železniční most v st. km 23,577, statický výpočet hlubinného založení; DSP

-            Polyfunkční dům Vrchlického, Zajištění stavební jámy; DPS

-            Bytový dům Hodkovická, k.ú. Kamýk, Praha 12; Zajištění stavební jámy; DSP

-            BD Křížová, D.1.2.2 Zajištění stavební jámy; DÚR

-            Vila v Šáreckém údolí, D.2.4 Zajištění stavební jámy, DÚR+DSP

-            Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav, Zajištění stavebních jam SO.03, SO.10, SO.11, SO.12 a SO.16; RDS

-            Splašková kanalizace a ČOV Vlčkovice v Podkrkonoší, SO.02 - ČOV pro 550 EO, Zajištění stavební jámy; RDS

-            Rezidenční park Na Vackově - 5.etapa, Praha 3 - Na Vackově, kat. úz. Žižkov, OS 37 Gabionová stěna; Statický výpočet RDS

-            Novostavba BD Vodárenská – Mělník; Geotechnická a inženýrská činnost

-            Rekonstrukce ŽST Smíchov, SO 30-61-05.2 ŽST Praha-Smíchov, stavební úpravy severního křídla VB, Zajištění stavební jámy; PDPS

-            Polyfunkční dům Údolní, Zajištění stavební jámy; DSP

-            Jičín, oprava obvodových tarasních zdí v areálu Valdštejnské loggie; Geotechnické posouzení

-            Rekonstrukce ŽST Smíchov, SO 30-61-09.2 ŽST Lávka v ŽST Praha - Smíchov, zajištění stavební jámy pro dostavbu severního křídla VB 2.etapa, Zajištění stavební jámy; DÚR + DSP

-            VGP Park Kladno, 2 logistické haly, venkovní inženýrské objekty, IO-06 HTÚ a příprava území, Opěrná zeď; Geotechnická a inženýrská činnost

-            Bytový dům v k.ú. Načešice; p.č.st.54, 149/5, Načešice, Gabionová opěrná stěna; Statický výpočet

-            Výstavba paroplynového cyklu v UE Komořany, Hlubinné založení; DSP

-            Libeň - Rozšíření a intenzifikace ČOV, Zajištění stavební jámy; DPS

-            Výhybna Hrabák; Rozšíření svahu u výhybky č.1a; DÚR+DSP

-            Oprava oplocení – Divoká zahrada; K obecním hájovnám 275/1, Praha – Hostivař, Gabionový plot u zookoutku; Statické posouzení DPS

-            Prodejna pro dům a zahradu, Příbram, D.2.2 - SO 12 Komunikace a zpevněné plochy, Gabionová opěrná zeď; RDS

-            Průmyslový park Accolade Cheb SO05, SO.16 - Opěrná stěna OS6, Gabionová opěrná zeď; RDS

-            Obytný soubor Na Vackově - Zóna A3/ Etapa 09; Praha 3 – Žižkov, Zajištění stavební jámy; DSP

-            Smíchov City South, Objekty OLHR + OLOE, Zajištění stavební jámy; DSP

-            Ústí n.O. - Brandýs n.O. - původní stopa, BC; Technická pomoc

-            Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n.,   II.část - Praha Hostivař - Praha hl.n., SO 3-70-02 ŽST Praha Zahradní město - kanalizace pro odvodnění Průběžné ulice - retenční nádrž, Zajištění stavební jámy; RDS

-            Administrativní centrum Na Spravedlnosti, Novostavba objektu, Hlubinné založení + Zajištění stavební jámy; DPS

-            Modernizace železničního uzlu Pardubice, Kanalizace SO 02-36-67, 02-36-68, 02-36-69 a 02-36-72; RDS

-            Zajištění stavební jámy

-            MVE Woolston; Geotechnická a inženýrská činnost

-            MVE Irlam; Geotechnická a inženýrská činnost

-            D6 Žalmanov – Knínice, SO 206 + SO 207 + SO 209; Návrh založení mostních objektů; DSP

-            ČSPHM Horní Folmava F1, Zajištění stavební jámy; RDS

-            Novostavba bytového domu Liliová ul., Liberec, parc.č. 609, 610, 611, k.ú. Liberec, Zajištění stavební jámy; DPS

-            Generální rekonstrukce a navýšení kapacity ČOV v areálu firmy Mann + Hummel v.o.s. na pozemcích v k.ú. Nová Ves u Třebíče, Zajištění stavební jámy; RDS

-            Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov, SO 94-38-01 Lávka pro pěší v km 344.374 trati Č. Budějovice - Plzeň; Aktualizace výpočtu hlubinného založení

-            Přestavba areálu Technických služeb obce Opatovice nad Labem - objekt zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů; Geotechnická a inženýrská činnost

-            Bytový komplex Jateční – Komunardů – Tusarova, Praha 7 – Holešovice, Zajištění stavební jámy; DSP

-            Novostavba stáje; Zemědělské a obchodní družstvo Lánov, Plošné založení; RDS

-            Expozice Himálaj; 1.etapa – Království sněžného levharta, SO 06.2 Geotechnika – výběh levhartů + SO 08.2 Geotechnika – výběh ovcí; DSP

-            Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), SO 02-34-06 Most v  ev. km 6,277, Zajištění stavební jámy, změna 2; statický výpočet pažící konstrukce

-            Stavební úpravy a přístavba DA Roztoky, Zajištění stavební jámy; RDS

-            Bytový dům Gotthardská 37/4, Praha 6, Zajištění stavební jámy + Hlubinné založení; DPS

-            Stavební úpravy jižní části areálu Loretánské náměstí; Úvoz 325/40, Praha 1 – Hradčany; Speciální zakládání; RDS

-            Waltrovka 3, administrativní budovy B+C, Zajištění stavební jámy; DPS

-            SO 5-20-02 Železniční most v ev.km 183,310 (podchod pro pěší), Založení jeřábu 32 K - statický výpočet; RDS

-            I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat, PHS SO 760, SO 761, SO 762, SO 763, Hlubinné založení; DSP

-            Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., Návrh ochranného valu; DSP

-            Stavební úpravy objektu výkrmu prasat Újezd u Černé hory, Plošné založení; DSP

-            Opatovice nad Labem, Dostavba a uzavření školního komplexu pavilonem C2, Hlubinné založení; DSP

-            Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.nádr., II. část; SO 2-20-02 Železniční most v ev. km 177,891; Svahové křídlo u OP2 – opěrná zeď; RDS

-            Rezidence Nové Modřany; Zajištění stavební jámy; DPS

-            Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji – 7. část; SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.24049-1A, Zajištění stavební jámy – 2.etapa výstavby; RDS

-            Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49,  Praha 1; Zajištění stávajících základových konstrukcí; DPS

 

Copyright © 2014 Ing. Radek Brokl. Všechna práva vyhrazena. | Created by Kotyskova.com